Sommige ledenwervers zouden overeenkomsten voor de overstap naar een ander ziekenfonds wegmoffelen in stapels andere documenten, waardoor argeloze mensen er buiten hun wil toch hun handtekening onder plaatsen. In andere gevallen gaat het om studentes verpleegkunde die zogezegd aan een afstudeerscriptie werken en daarbij vignetten kopiëren. En ook bepaalde opticiens, verzekeringsmakelaars en medische secretariaten zouden klanten systematisch naar bepaalde ziekenfondsen doorverwijzen, zei parlementslid André Frédéric (PS) in de Comissie Sociale Zaken van het federale parlement. Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de CDZ inderdaad een aantal dergelijke klachten ontvangen. Ze worden nu bestudeerd en kunnen tijdens de volgende legislatuur uitmonden in een voorontwerp van wet, die als doel heeft om de consumenten beter te beschermen. Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten heeft tegen de agressieve ledenwervingen al een klacht ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Belga)

Sommige ledenwervers zouden overeenkomsten voor de overstap naar een ander ziekenfonds wegmoffelen in stapels andere documenten, waardoor argeloze mensen er buiten hun wil toch hun handtekening onder plaatsen. In andere gevallen gaat het om studentes verpleegkunde die zogezegd aan een afstudeerscriptie werken en daarbij vignetten kopiëren. En ook bepaalde opticiens, verzekeringsmakelaars en medische secretariaten zouden klanten systematisch naar bepaalde ziekenfondsen doorverwijzen, zei parlementslid André Frédéric (PS) in de Comissie Sociale Zaken van het federale parlement. Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de CDZ inderdaad een aantal dergelijke klachten ontvangen. Ze worden nu bestudeerd en kunnen tijdens de volgende legislatuur uitmonden in een voorontwerp van wet, die als doel heeft om de consumenten beter te beschermen. Het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten heeft tegen de agressieve ledenwervingen al een klacht ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Belga)