De bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering bedraagt 25 euro, voor een aantal categorieën zelfs maar 10 euro. Met de bijdragen wordt een fonds gevormd. Dat komt tussen in de niet-medische kosten voor van zwaarbehoevenden. Zij krijgen een forfaitaire maandelijkse vergoeding van 130 euro die ze vrij kunnen besteden aan bijvoorbeeld aan thuiszorgdiensten of de aankoop van hulpmiddelen. Ook kunnen ze de persoon die hen regelmatig bijstaat ermee vergoeden. Wie echter nalaat om zijn bijdrage te betalen of dat onvolledig doet, wordt opgelijst. Wie al tweemaal te laat was, ontvangt van zijn ziekenfonds een aangetekend schrijven. Dit moet hem ertoe aansporen om die achterstallen alsook de bijdragen voor het lopende jaar te betalen. Gebeurt dat niet, dan pas wordt door het Vlaams Zorgfonds een administratieve boete opgelegd. Ze bedraagt 250 euro voor de gewone bijdragebetalers en 100 euro voor de bevoorrechte categorieën. De bijdragen voor de Zorgverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar, de boetes evenmin. (Belga)

De bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering bedraagt 25 euro, voor een aantal categorieën zelfs maar 10 euro. Met de bijdragen wordt een fonds gevormd. Dat komt tussen in de niet-medische kosten voor van zwaarbehoevenden. Zij krijgen een forfaitaire maandelijkse vergoeding van 130 euro die ze vrij kunnen besteden aan bijvoorbeeld aan thuiszorgdiensten of de aankoop van hulpmiddelen. Ook kunnen ze de persoon die hen regelmatig bijstaat ermee vergoeden. Wie echter nalaat om zijn bijdrage te betalen of dat onvolledig doet, wordt opgelijst. Wie al tweemaal te laat was, ontvangt van zijn ziekenfonds een aangetekend schrijven. Dit moet hem ertoe aansporen om die achterstallen alsook de bijdragen voor het lopende jaar te betalen. Gebeurt dat niet, dan pas wordt door het Vlaams Zorgfonds een administratieve boete opgelegd. Ze bedraagt 250 euro voor de gewone bijdragebetalers en 100 euro voor de bevoorrechte categorieën. De bijdragen voor de Zorgverzekering zijn niet fiscaal aftrekbaar, de boetes evenmin. (Belga)