Architecten kunnen hun activiteiten al sinds 2006 uitoefenen via een vennootschap. De economische beroepen volgden in 2009. En dus nu ook de landmeters-experten. Een eventueel faillissement hoeft hun privévermogen dus niet meer te raken. Bovendien kunnen ze genieten van de vennootschapsbelasting. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het maatschappelijk doel van de vennootschap beperkt blijven tot het uitvoeren van activiteiten die verband houden met het beroep van landmeter-expert. Voorts moeten alle zaakvoerders en directieleden in een dergelijke vennootschap het recht hebben om het beroep te mogen uitoefenen en moeten zij ook ten minste 60 procent van de aandelen bezitten. De vennootschap moet zich voorts laten verzekeren voor de beroepsaansprakelijkheid van de activiteiten die ze in België uitoefent. De verzekeringsonderneming is verplicht om dit te melden aan de Federale Raad van landmeter-experten. Ten minste eenmaal per jaar moet worden meegedeeld of de verzekering nog in orde is. De verzekeraar, noch de landmeter-expert kunnen de verzekering trouwens opzeggen zonder eerst de Federale Raad ervan in te lichten. (Belga)

Architecten kunnen hun activiteiten al sinds 2006 uitoefenen via een vennootschap. De economische beroepen volgden in 2009. En dus nu ook de landmeters-experten. Een eventueel faillissement hoeft hun privévermogen dus niet meer te raken. Bovendien kunnen ze genieten van de vennootschapsbelasting. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het maatschappelijk doel van de vennootschap beperkt blijven tot het uitvoeren van activiteiten die verband houden met het beroep van landmeter-expert. Voorts moeten alle zaakvoerders en directieleden in een dergelijke vennootschap het recht hebben om het beroep te mogen uitoefenen en moeten zij ook ten minste 60 procent van de aandelen bezitten. De vennootschap moet zich voorts laten verzekeren voor de beroepsaansprakelijkheid van de activiteiten die ze in België uitoefent. De verzekeringsonderneming is verplicht om dit te melden aan de Federale Raad van landmeter-experten. Ten minste eenmaal per jaar moet worden meegedeeld of de verzekering nog in orde is. De verzekeraar, noch de landmeter-expert kunnen de verzekering trouwens opzeggen zonder eerst de Federale Raad ervan in te lichten. (Belga)