Het verlaagde schenkingsrecht op bouwgronden werd ingevoerd in 2003. Sindsdien werd de maatregel al enkele keren verlengd en aangepast. De huidige verlenging loopt tot eind 2014. Nieuw daarbij is dat de begunstigde binnen de vijf jaar na de schenking zijn hoofdverblijfplaats moet hebben op de geschonken bouwgrond. De maatregel geldt bovendien nog alleen voor bouwgronden in het Vlaamse gewest. De tarieven voor schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwoners voor een bouwgrond bedragen 1 procent op de eerste schijf van 12.500 euro, 2 procent op de schijf van 12.500 tot 25.000 euro, 3 procent op de schijf van 25.000 tot 50.00 euro, 5 procent op de schijf van 50.000 tot 100.000 euro, 8 procent op de schijf van 100.000 tot 150.000 euro, 14 procent op de schijf van 150.000 tot 200.00 euro, 18 procent tussen 200.000 en 250.000 euro, 24 procent op de schijf tussen 250.000 en 500.000 euro en 30 procent op de schijf boven 500.000 euro. In vergelijking met de klassieke schenkingsrechten op onroerend goed gaat het om een korting van 2 procent voor de schijf tot 150.000 euro. Boven dat bedrag vallen ze samen met de gewone tarieven. Voor schenkingen van een bouwgrond tussen anderen geldt voor de eerste schijf van 15.000 euro een tarief van 10 procent. Daar boven gelden de gewone schenkingsrechten. Ze lopen op van 50 procent tot 80 procent. (Belga)

Het verlaagde schenkingsrecht op bouwgronden werd ingevoerd in 2003. Sindsdien werd de maatregel al enkele keren verlengd en aangepast. De huidige verlenging loopt tot eind 2014. Nieuw daarbij is dat de begunstigde binnen de vijf jaar na de schenking zijn hoofdverblijfplaats moet hebben op de geschonken bouwgrond. De maatregel geldt bovendien nog alleen voor bouwgronden in het Vlaamse gewest. De tarieven voor schenking in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwoners voor een bouwgrond bedragen 1 procent op de eerste schijf van 12.500 euro, 2 procent op de schijf van 12.500 tot 25.000 euro, 3 procent op de schijf van 25.000 tot 50.00 euro, 5 procent op de schijf van 50.000 tot 100.000 euro, 8 procent op de schijf van 100.000 tot 150.000 euro, 14 procent op de schijf van 150.000 tot 200.00 euro, 18 procent tussen 200.000 en 250.000 euro, 24 procent op de schijf tussen 250.000 en 500.000 euro en 30 procent op de schijf boven 500.000 euro. In vergelijking met de klassieke schenkingsrechten op onroerend goed gaat het om een korting van 2 procent voor de schijf tot 150.000 euro. Boven dat bedrag vallen ze samen met de gewone tarieven. Voor schenkingen van een bouwgrond tussen anderen geldt voor de eerste schijf van 15.000 euro een tarief van 10 procent. Daar boven gelden de gewone schenkingsrechten. Ze lopen op van 50 procent tot 80 procent. (Belga)