De aanvragen voor een hypothecair krediet lagen in het tweede trimester van dit jaar, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, ongeveer 9% lager dan in het tweede trimester van vorig jaar. Het aangevraagde kredietbedrag lag 5,6% lager dan een jaar geleden. Wat de bestemming van de verstrekte kredieten betreft, werden ten opzichte van een jaar geleden ongeveer evenveel kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-410, hetzij -1,5%) van een woning, maar was er vooral een daling voor de kredieten bestemd voor de bouw (-660, hetzij -10%) en voor de renovatie (-2.870, hetzij -18%) van een woning. De consument blijft duidelijk een afwachtende houding aannemen, vooral inzake bouw- en renovatiekredieten, ongetwijfeld onder invloed van de economische context, wat ook tot uiting komt in het lage consumentenvertrouwen. Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning stijgt in het tweede trimester van 2014 tot ongeveer 137.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet schommelt rond 140.000 EUR. In het tweede trimester van 2014 kozen ongeveer 70% van de kredietnemers voor een vaste rentevoet, terwijl ongeveer 6% koos voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 19% van de kredietnemers opteerde voor een rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten blijft de Belgische consument in grote mate kiezen voor zekerheid, ondanks het feit dat de gemiddelde rentevoet voor kredieten met vaste rentevoet of met initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar nu al geruime tijd hoger noteert dan deze voor kredieten met veranderlijke rentevoet. (Belga)

De aanvragen voor een hypothecair krediet lagen in het tweede trimester van dit jaar, herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, ongeveer 9% lager dan in het tweede trimester van vorig jaar. Het aangevraagde kredietbedrag lag 5,6% lager dan een jaar geleden. Wat de bestemming van de verstrekte kredieten betreft, werden ten opzichte van een jaar geleden ongeveer evenveel kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (-410, hetzij -1,5%) van een woning, maar was er vooral een daling voor de kredieten bestemd voor de bouw (-660, hetzij -10%) en voor de renovatie (-2.870, hetzij -18%) van een woning. De consument blijft duidelijk een afwachtende houding aannemen, vooral inzake bouw- en renovatiekredieten, ongetwijfeld onder invloed van de economische context, wat ook tot uiting komt in het lage consumentenvertrouwen. Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning stijgt in het tweede trimester van 2014 tot ongeveer 137.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet schommelt rond 140.000 EUR. In het tweede trimester van 2014 kozen ongeveer 70% van de kredietnemers voor een vaste rentevoet, terwijl ongeveer 6% koos voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 19% van de kredietnemers opteerde voor een rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Rekening houdend met de nog steeds zeer lage rentevoeten blijft de Belgische consument in grote mate kiezen voor zekerheid, ondanks het feit dat de gemiddelde rentevoet voor kredieten met vaste rentevoet of met initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar nu al geruime tijd hoger noteert dan deze voor kredieten met veranderlijke rentevoet. (Belga)