De kantoren van het Contactpunt Regularisaties bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in de Wetstraat 24 te 1000 Brussel zullen tot dinsdag 31 december 2013 om 12 uur geopend zijn om de regularisatieaangiften in ontvangst te nemen. Nadien kunnen de aangiften ter plaatse nog in de brievenbus worden gedeponeerd. Op dinsdag 2 januari om 12u zal de bus worden gelicht. Alles wat toen binnen is, wordt beschouwd als tijdig ingediend. Het dossier moet overigens nog niet volledig zijn. Wie nog een aantal documenten moet overmaken, krijgt namelijk de tijd om tot 30 juni 2014 stukken toe te voegen. Op die manier houdt de fiscus er rekening mee dat het enkele weken kan duren vooraleer men bijvoorbeeld van buitenlandse financiële instellingen attesten ontvangt. Wie gewone fraude wil regulariseren, moet naast de ontdoken belastingen een boete van 15 procent ophoesten. Gaat het om ernstige en georganiseerde fraude, dan bedraagt het boetetarief 20 procent. Fraude die reeds verjaard is, kan ten slotte worden geregulariseerd tegen betaling van een tarief van 35 procent. Wie dit doet, geniet meteen strafrechtelijke immuniteit. (Belga)

De kantoren van het Contactpunt Regularisaties bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in de Wetstraat 24 te 1000 Brussel zullen tot dinsdag 31 december 2013 om 12 uur geopend zijn om de regularisatieaangiften in ontvangst te nemen. Nadien kunnen de aangiften ter plaatse nog in de brievenbus worden gedeponeerd. Op dinsdag 2 januari om 12u zal de bus worden gelicht. Alles wat toen binnen is, wordt beschouwd als tijdig ingediend. Het dossier moet overigens nog niet volledig zijn. Wie nog een aantal documenten moet overmaken, krijgt namelijk de tijd om tot 30 juni 2014 stukken toe te voegen. Op die manier houdt de fiscus er rekening mee dat het enkele weken kan duren vooraleer men bijvoorbeeld van buitenlandse financiële instellingen attesten ontvangt. Wie gewone fraude wil regulariseren, moet naast de ontdoken belastingen een boete van 15 procent ophoesten. Gaat het om ernstige en georganiseerde fraude, dan bedraagt het boetetarief 20 procent. Fraude die reeds verjaard is, kan ten slotte worden geregulariseerd tegen betaling van een tarief van 35 procent. Wie dit doet, geniet meteen strafrechtelijke immuniteit. (Belga)