De provinciale premie bedraagt 50 procent van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met een maximum van 2.000 euro als het netto belastbaar inkomen van 2011 van de aanvrager en zijn of haar partner samen niet hoger is dan 17.280 euro. Ligt dat netto belastbaar inkomen tussen 17.280 euro en 25.380 euro, dan wordt 35 procent van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken gesubsidieerd, met een maximum van 1.250 euro. De aanvraag gebeurt bij voorkeur voor de start van de werken. Zijn die werken al gestart of uitgevoerd, dan wordt de toelage gehalveerd. De premie moet in elk geval worden aangevraagd binnen de twaalf maanden na de datum van de facturen. Om recht te hebben op de provinciale premie moet de aanvrager en/of zijn partner de woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben of worden gehuurd op de private markt. Een andere woning mogen ze niet bezitten. Het kadastraal inkomen van de enige woning mag ook niet hoger zijn dan 1.200 euro Ten slotte moeten er voor minstens 1.240 euro aan werken worden uitgevoerd. (Belga)

De provinciale premie bedraagt 50 procent van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken met een maximum van 2.000 euro als het netto belastbaar inkomen van 2011 van de aanvrager en zijn of haar partner samen niet hoger is dan 17.280 euro. Ligt dat netto belastbaar inkomen tussen 17.280 euro en 25.380 euro, dan wordt 35 procent van de aanvaarde kostprijs van de aanpassingswerken gesubsidieerd, met een maximum van 1.250 euro. De aanvraag gebeurt bij voorkeur voor de start van de werken. Zijn die werken al gestart of uitgevoerd, dan wordt de toelage gehalveerd. De premie moet in elk geval worden aangevraagd binnen de twaalf maanden na de datum van de facturen. Om recht te hebben op de provinciale premie moet de aanvrager en/of zijn partner de woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben of worden gehuurd op de private markt. Een andere woning mogen ze niet bezitten. Het kadastraal inkomen van de enige woning mag ook niet hoger zijn dan 1.200 euro Ten slotte moeten er voor minstens 1.240 euro aan werken worden uitgevoerd. (Belga)