De Europese betaalruimte (SEPA is vakjargon) heeft als doel dat een overschrijving van een bedrag in euro tussen Helsinki en Athene even vlot te laten verlopen als een betaling tussen Antwerpen en Mechelen. Daartoe werden Europese rekeningnummers ingevoerd. Naast de Belgische nummers van het type 123-4567890-12 kwamen Europese rekeningmummers die voor ons land begonnen met BE en een BIC-code voor de identificatie van de bank. Voorlopig mogen die Belgische nog worden gebruikt. Vanaf 1 februari 2014 is dat gedaan. Dan blijven alleen nog de Europese gangbaar. Ook voor domiciliëringen verandert een en ander. Over een jaar moeten alle Belgische domiciliëringen zijn overgeschakeld op Europese. Dat betekent dat niet langer uw bank de opdrachten beheert, maar uw schuldeiser. Nu geeft u de opdracht aan uw bank om geldopvragingen van de schuldeiser te betalen, na de overstap geeft u de toestemming om geld van uw rekening te halen rechtstreeks aan de schuldeiser . Het lijkt misschien een kleine stap, maar het heeft wel gevolgen. Wil u de domiciliëring opzeggen, dan moet u dat doen bij de schuldeiser, niet bij de bank. En er zijn nog meer wijzigingen. Via een Europese domiciliëring kan een buitenlandse schuldeiser geld van uw rekening halen. Dat is handig als u een buitenlands abonnement heeft of als u de elektriciteitsmaatschappij in Spanje wil betalen. Voortaan hoeft u daarvoor geen Spaanse rekening meer te hebben. Voorts kunt u een limiet zetten op het geld dat van uw rekening wordt gehaald met domiciliëringen, alsook op het aantal keer dat dit gebeurt. Ook wordt de termijn waarbinnen u de domciliëring kan betwisten en laten tegenboeken tot 8 weken verlengd. Heeft de schuldeiser geen mandaat, dan kan dat zelfs 13 maanden. (DLA)

De Europese betaalruimte (SEPA is vakjargon) heeft als doel dat een overschrijving van een bedrag in euro tussen Helsinki en Athene even vlot te laten verlopen als een betaling tussen Antwerpen en Mechelen. Daartoe werden Europese rekeningnummers ingevoerd. Naast de Belgische nummers van het type 123-4567890-12 kwamen Europese rekeningmummers die voor ons land begonnen met BE en een BIC-code voor de identificatie van de bank. Voorlopig mogen die Belgische nog worden gebruikt. Vanaf 1 februari 2014 is dat gedaan. Dan blijven alleen nog de Europese gangbaar. Ook voor domiciliëringen verandert een en ander. Over een jaar moeten alle Belgische domiciliëringen zijn overgeschakeld op Europese. Dat betekent dat niet langer uw bank de opdrachten beheert, maar uw schuldeiser. Nu geeft u de opdracht aan uw bank om geldopvragingen van de schuldeiser te betalen, na de overstap geeft u de toestemming om geld van uw rekening te halen rechtstreeks aan de schuldeiser . Het lijkt misschien een kleine stap, maar het heeft wel gevolgen. Wil u de domiciliëring opzeggen, dan moet u dat doen bij de schuldeiser, niet bij de bank. En er zijn nog meer wijzigingen. Via een Europese domiciliëring kan een buitenlandse schuldeiser geld van uw rekening halen. Dat is handig als u een buitenlands abonnement heeft of als u de elektriciteitsmaatschappij in Spanje wil betalen. Voortaan hoeft u daarvoor geen Spaanse rekening meer te hebben. Voorts kunt u een limiet zetten op het geld dat van uw rekening wordt gehaald met domiciliëringen, alsook op het aantal keer dat dit gebeurt. Ook wordt de termijn waarbinnen u de domciliëring kan betwisten en laten tegenboeken tot 8 weken verlengd. Heeft de schuldeiser geen mandaat, dan kan dat zelfs 13 maanden. (DLA)