De werkgever zal daarbij de keuze hebben. Hij kan de reden van het ontslag meteen schriftelijk meedelen of hij kan wachten tot de opgezegde medewerker erom vraagt. Die heeft daarvoor de tijd tot twee maanden na afloop van zijn arbeidsovereenkomst. Is er een opzegperiode, dan moet de werknemer zijn vraag binnen de zes maanden na de betekening van de opzegging doen. De uiterste datum van twee maanden na het einde van de arbeidstijd blijft hierbij wel behouden. De motiveringsplicht geldt voor werknemers die minstens zes maanden in dienst zijn. Voor de bepaling ervan tellen ook voorafgaande arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of uitzendarbeid bij dezelfde werkgever mee. De werkgever krijgt na de aanvraag twee maanden om een antwoord te geven. Doet hij dat niet of niet binnen die periode, dan moet hij een boete van twee weken loon betalen. Is er sprake van een 'kennelijk onredelijk' ontslag, dan kan de rechter een boete van 3 tot 17 weken loon opleggen. Voor sommige sectoren zoals de bouw, de textiel en de diamant geldt een afwijkende regeling. Er is geen motivatie verschuldigd bij een collectief ontslag, bij uitzendarbeid en voor studentencontracten. (Belga)

De werkgever zal daarbij de keuze hebben. Hij kan de reden van het ontslag meteen schriftelijk meedelen of hij kan wachten tot de opgezegde medewerker erom vraagt. Die heeft daarvoor de tijd tot twee maanden na afloop van zijn arbeidsovereenkomst. Is er een opzegperiode, dan moet de werknemer zijn vraag binnen de zes maanden na de betekening van de opzegging doen. De uiterste datum van twee maanden na het einde van de arbeidstijd blijft hierbij wel behouden. De motiveringsplicht geldt voor werknemers die minstens zes maanden in dienst zijn. Voor de bepaling ervan tellen ook voorafgaande arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of uitzendarbeid bij dezelfde werkgever mee. De werkgever krijgt na de aanvraag twee maanden om een antwoord te geven. Doet hij dat niet of niet binnen die periode, dan moet hij een boete van twee weken loon betalen. Is er sprake van een 'kennelijk onredelijk' ontslag, dan kan de rechter een boete van 3 tot 17 weken loon opleggen. Voor sommige sectoren zoals de bouw, de textiel en de diamant geldt een afwijkende regeling. Er is geen motivatie verschuldigd bij een collectief ontslag, bij uitzendarbeid en voor studentencontracten. (Belga)