Op het einde van het schooljaar 2011-2012 liep het nog grondig fout. Toen dienden 2.861 gezinnen hun aanvraag te laat in. Ondanks heel wat stevige pleidooien om ze alsnog op te nemen, werden ze toch verworpen. Dat grote aantal laatkomers had dat jaar wellicht ook te maken met een verschuiving van de termijn. Tot dan kon de studietoelage worden aangevraagd tussen 15 augustus en 30 juni. Sindsdien is dat tussen 1 augustus en 1 juni. De schooltoelage kan zowel worden aangevraagd voor het kleuteronderwijs als voor de lagere en de secundaire school en het hoger onderricht. Ook de leertijd bij Syntra komt in aanmerking voor betoelaging. Door de invoering van het gezinsdossier dient men voortaan slechts één aanvraagformulier voor alle kinderen van het gezin in te vullen. De aanvraagformulieren zijn onder meer te vinden op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen. (Belga)

Op het einde van het schooljaar 2011-2012 liep het nog grondig fout. Toen dienden 2.861 gezinnen hun aanvraag te laat in. Ondanks heel wat stevige pleidooien om ze alsnog op te nemen, werden ze toch verworpen. Dat grote aantal laatkomers had dat jaar wellicht ook te maken met een verschuiving van de termijn. Tot dan kon de studietoelage worden aangevraagd tussen 15 augustus en 30 juni. Sindsdien is dat tussen 1 augustus en 1 juni. De schooltoelage kan zowel worden aangevraagd voor het kleuteronderwijs als voor de lagere en de secundaire school en het hoger onderricht. Ook de leertijd bij Syntra komt in aanmerking voor betoelaging. Door de invoering van het gezinsdossier dient men voortaan slechts één aanvraagformulier voor alle kinderen van het gezin in te vullen. De aanvraagformulieren zijn onder meer te vinden op www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen. (Belga)