Wie zijn paspoort of identiteitskaart in België verliest, belt naar Doc Stop op het gratis nummer 0800 2123 2123 en doet vervolgens aangifte bij de politie. Worden het paspoort of de identiteitskaart in het buitenland verloren, dan is Doc Stop te bereiken op 32 2 518 2123. Ook hier moet een melding worden gedaan bij de lokale politie. Daarbij moet een attest worden gevraagd dat de diefstal of het verlies bevestigt. Wie een paspoort nodig heeft om het land te verlaten, moet vervolgens contact opnemen met de Belgische ambassade ter plaatse. Is die er niet, dan kan men terecht in de ambassades van de andere lidstaten van de Europese Unie. Na de eerste melding van verlies of diefstal worden de elektronische certificaten van de identiteitskaart tijdelijk onbruikbaar gemaakt. Pas na zeven kalenderdagen wordt de geblokkeerde kaart definitief geannuleerd. Wordt de kaart intussen teruggevonden, dan zullen de elektronische certificaten opnieuw geactiveerd worden en kan de kaart opnieuw worden gebruikt. Het bewijs van aangifte bij de politie moet dan wel worden ingeleverd. Bij de paspoorten is er een andere regeling. Vanaf het moment van blokkering worden ze ongeldig gemaakt en moet een nieuw paspoort worden aangevraagd. Voor het blokkeren van bankkaarten kan men terecht bij Card Stop op 070 344 344. (Belga)

Wie zijn paspoort of identiteitskaart in België verliest, belt naar Doc Stop op het gratis nummer 0800 2123 2123 en doet vervolgens aangifte bij de politie. Worden het paspoort of de identiteitskaart in het buitenland verloren, dan is Doc Stop te bereiken op 32 2 518 2123. Ook hier moet een melding worden gedaan bij de lokale politie. Daarbij moet een attest worden gevraagd dat de diefstal of het verlies bevestigt. Wie een paspoort nodig heeft om het land te verlaten, moet vervolgens contact opnemen met de Belgische ambassade ter plaatse. Is die er niet, dan kan men terecht in de ambassades van de andere lidstaten van de Europese Unie. Na de eerste melding van verlies of diefstal worden de elektronische certificaten van de identiteitskaart tijdelijk onbruikbaar gemaakt. Pas na zeven kalenderdagen wordt de geblokkeerde kaart definitief geannuleerd. Wordt de kaart intussen teruggevonden, dan zullen de elektronische certificaten opnieuw geactiveerd worden en kan de kaart opnieuw worden gebruikt. Het bewijs van aangifte bij de politie moet dan wel worden ingeleverd. Bij de paspoorten is er een andere regeling. Vanaf het moment van blokkering worden ze ongeldig gemaakt en moet een nieuw paspoort worden aangevraagd. Voor het blokkeren van bankkaarten kan men terecht bij Card Stop op 070 344 344. (Belga)