Via het mobiliteitsbudget kunnen werknemers kiezen voor een geldsom in plaats van voor een bedrijfsauto. Het bedrag is gelijk aan de reële jaarlijkse werkgeverskosten van de wagen: niet alleen de financieringskosten, maar onder meer ook de kosten voor brandstof en verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage en de niet-aftrekbare btw. Werknemers kunnen zo bijvoorbeeld kiezen voor een milieuvriendelijkere auto in combinatie met een elektrische fiets of een treinabonnement voor hun woon-werkverkeer...

Via het mobiliteitsbudget kunnen werknemers kiezen voor een geldsom in plaats van voor een bedrijfsauto. Het bedrag is gelijk aan de reële jaarlijkse werkgeverskosten van de wagen: niet alleen de financieringskosten, maar onder meer ook de kosten voor brandstof en verzekeringen, de CO2-solidariteitsbijdrage en de niet-aftrekbare btw. Werknemers kunnen zo bijvoorbeeld kiezen voor een milieuvriendelijkere auto in combinatie met een elektrische fiets of een treinabonnement voor hun woon-werkverkeer. Wie binnen een straal van 5 kilometer van het werk woont, kan via het mobiliteitsbudget zelfs zijn huisvestingskosten financieren. Daarmee kunnen ook de huurkosten of de intresten van een hypothecaire lening worden betaald. De achterliggende gedachte is dat de meest duurzame mobiliteit nog altijd géén mobiliteit is. Wie dicht bij zijn werkplaats woont, kan daar op die manier voor worden beloond. Het mobiliteitsbudget kan niet worden gebruikt voor de kapitaalaflossingen van een woonkrediet. Het doet er niet toe of u alleenstaand bent of een partner hebt. Dat betekent dat koppels de financiering van hun huur of hun intresten niet hoeven te beperken tot het aandeel van de betrokkene in de huurovereenkomst of de lening. Het is niet mogelijk die twee keer te financieren: als u het mobiliteitsbudget gebruikt om de huisvestingskosten te betalen, mag uw partner niet nog eens hetzelfde doen. Ieder de helft financieren via twee mobiliteitsbudgetten mag wel. Geen verplichting De werkgever beslist of hij zijn werknemers al dan niet de mogelijkheid aanbiedt hun bedrijfswagen om te zetten in een virtueel bedrag. Hij is niet verplicht alle opties aan te bieden, hij mag een selectie maken die past binnen zijn mobiliteitsbeleid en zijn administratieve mogelijkheden. Werknemers kunnen dus niet zomaar eisen dat hun baas de inbreng van hun huisvestingskosten aanvaardt als onderdeel van het mobiliteitsbudget.Biedt uw werkgever die mogelijkheid aan, dan moet u hem inzage bieden in de aflossingstabel van uw lening of het huurcontract van uw woning. Dat is gevoelige informatie waarmee hij op een vertrouwelijke manier moet omspringen. U dient ook te verklaren dat u effectief binnen een straal van 5 kilometer van de werkplaats woont. Mogelijk moet u een bewijsstuk voorleggen. Net zoals bij een abonnement voor het openbaar vervoer of een fiets is de inbreng van de huisvestingskosten in het mobiliteitsbudget voor alle partijen vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing.