De werkbonus bestaat uit de combinatie van de sociale werkbonus en de fiscale werkbonus. De sociale werkbonus slaat op het feit dat op het loon van werknemers die hoogstens 2.385,41 euro verdienen minder persoonlijke sociale lasten ingehouden moeten worden. Hij verhoogt daardoor het nettoloon, zonder dat de werkgever meer moet betalen. Bovenop de sociale werkbonus ontvangen de betrokkenen ook een fiscale werkbonus. Tot eind 2012 bedroeg die 5,7 procent van de daadwerkelijk verleende sociale werkbonus. Begin 2013 werd dat percentage verhoogd tot 8,95 procent. En vanaf 1 april 2014 gaat het naar 14,40 procent. Er geldt voor de inkomsten van 2014 (aanslagjaar 2015) wel een maximum van 200 euro per jaar voor de fiscale werkbonus. De werkbonus werd ingevoerd om de werkloosheidsval te ontwijken. Anders dreigt het voor mensen met de laagste lonen soms interessanter te worden om een uitkering als werkloze te genieten dan om te gaan werken. De hoogste vermindering van de sociale bijdragen en bijgevolg ook de hoogste fiscale werkbonus worden dan ook gegeven aan de allerlaagste lonen. Naarmate het loon stijgt, wordt de werkbonus kleiner. (Belga)

De werkbonus bestaat uit de combinatie van de sociale werkbonus en de fiscale werkbonus. De sociale werkbonus slaat op het feit dat op het loon van werknemers die hoogstens 2.385,41 euro verdienen minder persoonlijke sociale lasten ingehouden moeten worden. Hij verhoogt daardoor het nettoloon, zonder dat de werkgever meer moet betalen. Bovenop de sociale werkbonus ontvangen de betrokkenen ook een fiscale werkbonus. Tot eind 2012 bedroeg die 5,7 procent van de daadwerkelijk verleende sociale werkbonus. Begin 2013 werd dat percentage verhoogd tot 8,95 procent. En vanaf 1 april 2014 gaat het naar 14,40 procent. Er geldt voor de inkomsten van 2014 (aanslagjaar 2015) wel een maximum van 200 euro per jaar voor de fiscale werkbonus. De werkbonus werd ingevoerd om de werkloosheidsval te ontwijken. Anders dreigt het voor mensen met de laagste lonen soms interessanter te worden om een uitkering als werkloze te genieten dan om te gaan werken. De hoogste vermindering van de sociale bijdragen en bijgevolg ook de hoogste fiscale werkbonus worden dan ook gegeven aan de allerlaagste lonen. Naarmate het loon stijgt, wordt de werkbonus kleiner. (Belga)