Wie een laag loon heeft, moet door de werkbonus minder zelf afdragen voor de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, pensioenen, kindergeld, vakantiegeld voor arbeiders). Daardoor houdt hij meer over, zonder dat de totale factuur voor zijn werkgever verhoogt. De bedoeling van het systeem is het werken aantrekkelijker te maken. Anders is er te weinig verschil tussen het loon voor iemand die werkt en de uitkering voor iemand die op werkloosheid staat. De maximumbedragen van de werkbonus worden vanaf april 2013 opgetrokken van 175 euro naar 184 euro per maand voor bedienden en van 189 euro naar 198,72 euro per maand voor arbeiders. Ze gelden voor mensen van wie het brutoloon niet hoger is dan 1.501,82 euro. Voor werknemers met een hoger loon neemt de bonus geleidelijk af. Wie meer verdient dan 2.385,41 euro bruto per maand krijgt geen werkbonus meer. De verhoging van de laagste lonen is een uitzondering op de regel dat er in 2013 en 2014, buiten de automatische indexering, geen collectieve loonsverhogingen mogen worden toegekend om de concurrentiekracht van onze ondernemingen niet onderuit te halen. (Belga)

Wie een laag loon heeft, moet door de werkbonus minder zelf afdragen voor de sociale zekerheid (werkloosheid, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, pensioenen, kindergeld, vakantiegeld voor arbeiders). Daardoor houdt hij meer over, zonder dat de totale factuur voor zijn werkgever verhoogt. De bedoeling van het systeem is het werken aantrekkelijker te maken. Anders is er te weinig verschil tussen het loon voor iemand die werkt en de uitkering voor iemand die op werkloosheid staat. De maximumbedragen van de werkbonus worden vanaf april 2013 opgetrokken van 175 euro naar 184 euro per maand voor bedienden en van 189 euro naar 198,72 euro per maand voor arbeiders. Ze gelden voor mensen van wie het brutoloon niet hoger is dan 1.501,82 euro. Voor werknemers met een hoger loon neemt de bonus geleidelijk af. Wie meer verdient dan 2.385,41 euro bruto per maand krijgt geen werkbonus meer. De verhoging van de laagste lonen is een uitzondering op de regel dat er in 2013 en 2014, buiten de automatische indexering, geen collectieve loonsverhogingen mogen worden toegekend om de concurrentiekracht van onze ondernemingen niet onderuit te halen. (Belga)