De uitbreiding past in het voornemen van de regering om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Daarom krijgen werkgevers die laaggeschoolde werkloze jongeren aanwerven een vermindering van 1500 euro per kwartaal aan werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en dat gedurende twaalf kwartalen. Bovendien betaalt de overheid in die periode ook een werkuitkering van 500 euro per maand. Een deel van de werkloosheidsuitkering wordt immers omgezet in een activatiepremie. Dit betekent dat de kostprijs voor het in dienst nemen van een werkloze laaggeschoolde jongere een heel pak omlaag wordt gehaald. In veel gevallen komt de kostprijs per uur voor een werkgever op minder dan tien euro te liggen. Om in aanmerking te komen, mag de jongere op het moment van indiensttreden hoogstens 30 jaar zijn, mag hij hoogstens een diploma hebben van het lager middelbaar onderwijs en moet hij in de laatste twaalf maanden minstens zes maanden als werkzoekende ingeschreven zijn geweest. (Belga)

De uitbreiding past in het voornemen van de regering om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Daarom krijgen werkgevers die laaggeschoolde werkloze jongeren aanwerven een vermindering van 1500 euro per kwartaal aan werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid en dat gedurende twaalf kwartalen. Bovendien betaalt de overheid in die periode ook een werkuitkering van 500 euro per maand. Een deel van de werkloosheidsuitkering wordt immers omgezet in een activatiepremie. Dit betekent dat de kostprijs voor het in dienst nemen van een werkloze laaggeschoolde jongere een heel pak omlaag wordt gehaald. In veel gevallen komt de kostprijs per uur voor een werkgever op minder dan tien euro te liggen. Om in aanmerking te komen, mag de jongere op het moment van indiensttreden hoogstens 30 jaar zijn, mag hij hoogstens een diploma hebben van het lager middelbaar onderwijs en moet hij in de laatste twaalf maanden minstens zes maanden als werkzoekende ingeschreven zijn geweest. (Belga)