Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Die laatste wordt pas gegeven nadat iemand al een poosje heeft gewerkt en vervolgens onvrijwillig zonder werk valt. De inschakelingsvergoeding is daarentegen voor jongeren die nog niet of nog onvoldoende gewerkt hebben om recht te hebben op die werkloosheidsvergoeding. De uitkering wordt gegeven na de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van twaalf maanden voor iemand die gestopt is met school, nog jonger is dan dertig, ingeschreven is bij de VDAB als werkzoekende en ook daadwerkelijk inspanningen heeft geleverd om werk te vinden. De inschakelingsuitkering wordt voor hoogstens 36 maanden of drie jaar toegekend. Het behoud ervan is gekoppeld aan viermaandelijkse evaluaties. Doet men niet langer inspanningen om een job te vinden, dan kan de uitkering voor zes maanden worden geschorst. Voor twee groepen wordt de periode waarin de inschakelingsvergoedign wordt toegekend echter verlengd tot vijf jaar. Het geldt met name voor werkzoekenden met ernstige medische of mentale problemen die positief meewerken aan een aangepast traject, alsook voor jongeren met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% die eenzelfde attitude hebben. (Belga)

Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Die laatste wordt pas gegeven nadat iemand al een poosje heeft gewerkt en vervolgens onvrijwillig zonder werk valt. De inschakelingsvergoeding is daarentegen voor jongeren die nog niet of nog onvoldoende gewerkt hebben om recht te hebben op die werkloosheidsvergoeding. De uitkering wordt gegeven na de beroepsinschakelingstijd - de vroegere wachttijd - van twaalf maanden voor iemand die gestopt is met school, nog jonger is dan dertig, ingeschreven is bij de VDAB als werkzoekende en ook daadwerkelijk inspanningen heeft geleverd om werk te vinden. De inschakelingsuitkering wordt voor hoogstens 36 maanden of drie jaar toegekend. Het behoud ervan is gekoppeld aan viermaandelijkse evaluaties. Doet men niet langer inspanningen om een job te vinden, dan kan de uitkering voor zes maanden worden geschorst. Voor twee groepen wordt de periode waarin de inschakelingsvergoedign wordt toegekend echter verlengd tot vijf jaar. Het geldt met name voor werkzoekenden met ernstige medische of mentale problemen die positief meewerken aan een aangepast traject, alsook voor jongeren met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33% die eenzelfde attitude hebben. (Belga)