Bij het nalaten van uw vermogen hebt u geen absolute vrijheid. De wetgever voorziet in een evenwicht tussen het gedeelte waarover u vrij kunt beschikken en het zogeheten 'reservataire' deel dat bepaalde erfgenamen toekomt. Uw kinderen hebben alvast recht op zo'n beschermd erfdeel. Dat betekent dat u ze dus nooit helemaal kunt onterven. Zelfs al stelt u een testament op waarin u laat optekenen dat uw volledige nalatenschap aan andere personen toekomt, dan nog zullen uw kinderen hun reservataire deel kunnen opeisen.
...