Menig belegger zag het nieuwe regeerakkoord met lede ogen aan, want de formateursnota die Elio Di Rupo (PS) in juli vorig jaar de wereld instuurde, was een waar armageddon voor de belegger. Op alle vlakken werd hij getroffen. De beurstaksen en de roerende voorheffing zouden drastisch omhooggaan. Op de meerwaarde op aandelen werd in sommige gevallen een belasting tot 50% geheven. Beleggingsfondsen en Tak 21- en Tak 23-beleggingsverzekeringen zouden "transparant" worden belast. Ook spaarboekjes bleven niet buiten schot. Zelfs na al dat fiscale geweld was Di Rupo nog niet tevreden, want hij stelde ook een "tijdelijke" vermogensbelasting voor.

Toen het nieuwe regeerakkoord bekend raakte, waren veel beleggers aangenaam verrast. De hete soep bleek een koude gazpacho te zijn geworden. Zo was er geen sprake meer van een vermogensbelasting of een meerwaardebelasting op aandelen. Ook de beleggingsproducten bleven onaangeroerd en de fiscale vrijstelling op spaarboekjes werd behouden. Alleen de roerende voorheffing en de beurstaksen werden verhoogd. Formateur Di Rupo had duidelijk hoog ingezet, om er zeker van te zijn dat hij voldoende binnenhaalde. Op het eerste gezicht valt de schade dus mee. Dat de beleggers hoger zouden worden belast, stond al lang buiten kijf. Iedereen moet een steentje bijdragen om de crisis te bedwingen.

Maar de nieuwe regering trad pas aan begin december. Wilde ze ingrijpen in de fiscaliteit, dan deed ze dat beter voor 1 januari. Daarom werd het akkoord in ijltempo in wetten gegoten. De vrucht van die arbeid verscheen op 30 december 2011 in het Belgisch Staatsblad. Over de uitwerking van die maatregelen zal nog veel inkt vloeien.

De nieuwe wetgeving bevat de kiemen van een nieuwe fiscaliteit op beleggingen. Langzaam maar zeker gaan we in de richting van een vermogenskadaster, waarbij de anonimiteit verdwijnt. Zo zullen alle rekeningen - ook buitenlandse - worden geregistreerd bij de Nationale Bank van België. Aan dat centrale aanspreekpunt zullen ook bepaalde interesten en dividenden moeten worden gemeld. Wie zijn anonimiteit wenst te behouden, betaalt de hoogste tarieven (25% roerende voorheffing).

In de loop van de volgende weken zullen we samen het nieuwe speelveld verkennen. Gezien de complexiteit van de beleggingsfiscaliteit, staat één zaak als een paal boven water: voor geïnformeerde beleggers zullen er voldoende legale loopholes zijn om de belasting te vermijden.

Anton van Zantbeek

Advocaat Rivus

Menig belegger zag het nieuwe regeerakkoord met lede ogen aan, want de formateursnota die Elio Di Rupo (PS) in juli vorig jaar de wereld instuurde, was een waar armageddon voor de belegger. Op alle vlakken werd hij getroffen. De beurstaksen en de roerende voorheffing zouden drastisch omhooggaan. Op de meerwaarde op aandelen werd in sommige gevallen een belasting tot 50% geheven. Beleggingsfondsen en Tak 21- en Tak 23-beleggingsverzekeringen zouden "transparant" worden belast. Ook spaarboekjes bleven niet buiten schot. Zelfs na al dat fiscale geweld was Di Rupo nog niet tevreden, want hij stelde ook een "tijdelijke" vermogensbelasting voor. Toen het nieuwe regeerakkoord bekend raakte, waren veel beleggers aangenaam verrast. De hete soep bleek een koude gazpacho te zijn geworden. Zo was er geen sprake meer van een vermogensbelasting of een meerwaardebelasting op aandelen. Ook de beleggingsproducten bleven onaangeroerd en de fiscale vrijstelling op spaarboekjes werd behouden. Alleen de roerende voorheffing en de beurstaksen werden verhoogd. Formateur Di Rupo had duidelijk hoog ingezet, om er zeker van te zijn dat hij voldoende binnenhaalde. Op het eerste gezicht valt de schade dus mee. Dat de beleggers hoger zouden worden belast, stond al lang buiten kijf. Iedereen moet een steentje bijdragen om de crisis te bedwingen.Maar de nieuwe regering trad pas aan begin december. Wilde ze ingrijpen in de fiscaliteit, dan deed ze dat beter voor 1 januari. Daarom werd het akkoord in ijltempo in wetten gegoten. De vrucht van die arbeid verscheen op 30 december 2011 in het Belgisch Staatsblad. Over de uitwerking van die maatregelen zal nog veel inkt vloeien. De nieuwe wetgeving bevat de kiemen van een nieuwe fiscaliteit op beleggingen. Langzaam maar zeker gaan we in de richting van een vermogenskadaster, waarbij de anonimiteit verdwijnt. Zo zullen alle rekeningen - ook buitenlandse - worden geregistreerd bij de Nationale Bank van België. Aan dat centrale aanspreekpunt zullen ook bepaalde interesten en dividenden moeten worden gemeld. Wie zijn anonimiteit wenst te behouden, betaalt de hoogste tarieven (25% roerende voorheffing). In de loop van de volgende weken zullen we samen het nieuwe speelveld verkennen. Gezien de complexiteit van de beleggingsfiscaliteit, staat één zaak als een paal boven water: voor geïnformeerde beleggers zullen er voldoende legale loopholes zijn om de belasting te vermijden.Anton van ZantbeekAdvocaat Rivus