Het bedrag van de tegemoetkoming bij het onvrijwillig verlies van uw baan, hangt af van diverse zaken: hoeveel betaalt u maandelijks af, hoe groot is uw inkomensverlies en hoe lang bent u werkloos of arbeidsongeschikt. De tegemoetkoming bedraagt maximum 500 euro per maand. Voor mensen met een laag inkomen die een energiezuinige woning bouwen, kan ze niettemin oplopen tot 600 euro. Ze kan echter nooit hoger zijn dan het inkomensverlies dat u lijdt. De eerste 12 maanden van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is de tegemoetkoming 70 % van de maandelijkse afbetaling. De volgende 12 maanden zakt dat tot 56%. En de derde periode van twaalf maanden tot 42%. Bij onvrijwillige werkloosheid heeft men recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Nadien moet men minstens drie maanden werken vooraleer voor de volgende periode in aanmerking te komen. De Vlaamse overheid betaalt de premies aan verzekeraar Ethias. Maar u moet de verzekering wel aanvragen. Dit moet binnen het jaar na de eerste kapitaalopname van uw lening. Er is ook een wachtperiode van drie maanden. Bij werkloosheid betaalt de verzekeraar de tusssenkomst rechtstreeks aan de bank. (DLA)

Het bedrag van de tegemoetkoming bij het onvrijwillig verlies van uw baan, hangt af van diverse zaken: hoeveel betaalt u maandelijks af, hoe groot is uw inkomensverlies en hoe lang bent u werkloos of arbeidsongeschikt. De tegemoetkoming bedraagt maximum 500 euro per maand. Voor mensen met een laag inkomen die een energiezuinige woning bouwen, kan ze niettemin oplopen tot 600 euro. Ze kan echter nooit hoger zijn dan het inkomensverlies dat u lijdt. De eerste 12 maanden van onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is de tegemoetkoming 70 % van de maandelijkse afbetaling. De volgende 12 maanden zakt dat tot 56%. En de derde periode van twaalf maanden tot 42%. Bij onvrijwillige werkloosheid heeft men recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Nadien moet men minstens drie maanden werken vooraleer voor de volgende periode in aanmerking te komen. De Vlaamse overheid betaalt de premies aan verzekeraar Ethias. Maar u moet de verzekering wel aanvragen. Dit moet binnen het jaar na de eerste kapitaalopname van uw lening. Er is ook een wachtperiode van drie maanden. Bij werkloosheid betaalt de verzekeraar de tusssenkomst rechtstreeks aan de bank. (DLA)