De functie van kredietbemiddelaar werd in 2009 ingevoerd. Op dat moment zat de bankwereld volop in crisis. De financiële instellingen hielden hun middelen zoveel mogelijk binnen, waardoor ze minder geneigd waren om nog veel leningen toe te staan. Door een kredietbemiddelaar te installeren bij het Kenniscentrum voor de Financiering van de kmo (KeFik) wilde de regering hieraan verhelpen. De kredietbemiddelaar vindt voor meer dan 60% van de dossiers die hem worden voorgelegd een oplossing. Hij doet dat door te bemiddelen bij de bank of door een kredietverzekeraar in te schakelen. Indien nodig kan hij ook optreden als bemiddelaar met de belastingontvanger of met de instellingen van de sociale zekerheid. De tussenkomst van de kredietbemiddelaar is gratis. Hij kan worden geraadpleegd door ondernemingen, handelaars, vrije beroepers, ambachtslui en kandidaat-ondernemers. De kredietbemiddelaar maakt ook overzichten op voor de overheid. (Belga)

De functie van kredietbemiddelaar werd in 2009 ingevoerd. Op dat moment zat de bankwereld volop in crisis. De financiële instellingen hielden hun middelen zoveel mogelijk binnen, waardoor ze minder geneigd waren om nog veel leningen toe te staan. Door een kredietbemiddelaar te installeren bij het Kenniscentrum voor de Financiering van de kmo (KeFik) wilde de regering hieraan verhelpen. De kredietbemiddelaar vindt voor meer dan 60% van de dossiers die hem worden voorgelegd een oplossing. Hij doet dat door te bemiddelen bij de bank of door een kredietverzekeraar in te schakelen. Indien nodig kan hij ook optreden als bemiddelaar met de belastingontvanger of met de instellingen van de sociale zekerheid. De tussenkomst van de kredietbemiddelaar is gratis. Hij kan worden geraadpleegd door ondernemingen, handelaars, vrije beroepers, ambachtslui en kandidaat-ondernemers. De kredietbemiddelaar maakt ook overzichten op voor de overheid. (Belga)