Het verschil tussen de kotstudent en de pendelende student ligt uiteraard voornamelijk in de huurprijs van het kot. Die bedraagt gemiddeld 349 euro per maand, aldus het CEBUD.

Het centrum houdt ook rekening met de directe studiekosten (denk aan studiegeld en aankoop van cursussen en dergelijke), de indirecte studiekosten (vervoer van en naar school, kosten voor schoolgerief ...) en de leefkosten. Die laatste categorie omvat onder meer uitgaven voor voeding, kleding, gezondheid en ontspanning.

Studenten die recht hebben op een beurs, hebben een lagere jaarfactuur: 12.964 euro voor kotstudenten en 8.361 euro voor pendelende studenten.

Het verschil tussen de kotstudent en de pendelende student ligt uiteraard voornamelijk in de huurprijs van het kot. Die bedraagt gemiddeld 349 euro per maand, aldus het CEBUD.Het centrum houdt ook rekening met de directe studiekosten (denk aan studiegeld en aankoop van cursussen en dergelijke), de indirecte studiekosten (vervoer van en naar school, kosten voor schoolgerief ...) en de leefkosten. Die laatste categorie omvat onder meer uitgaven voor voeding, kleding, gezondheid en ontspanning.Studenten die recht hebben op een beurs, hebben een lagere jaarfactuur: 12.964 euro voor kotstudenten en 8.361 euro voor pendelende studenten.