Voor kinderen tot 12 jaar (voor gehandicapte kinderen tot 18 jaar) mogen de kosten voor buitenschoolse opvang fiscaal worden afgetrokken. Dit betekent dat het inkomen waarop de belastingen worden berekend mag worden verlaagd. Op die manier betaalt de overheid een stukje mee aan de opvang van de kinderen. Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moet het gaan om opvang buiten de schooltijden. Dit betekent dat kosten voor het toezicht en de opvang tijdens de middagpauze op school of de opvang na de schooltijd in aanmerking komen. Maar ook de opvang tijdens de vakanties hoort daarbij. Het moet wel gaan om zaken die apart worden betaald. Lidgelden voor verenigingen komen dus niet in aanmerking. De kosten moeten ook betaald zijn aan erkende verenigingen of instellingen. De landelijke jeugdverenigingen vallen alvast onder deze bepaling. Voor kinderen onder de drie jaar moeten de ouders wel een keuze maken. Ofwel kiezen ze voor de kosten van kinderopvang, ofwel voor een verhoging van het onderste bedrag van hun inkomen waarop ze geen belastingen moeten betalen met 550 euro. Ze mogen beide voordelen niet cumuleren. (Belga)

Voor kinderen tot 12 jaar (voor gehandicapte kinderen tot 18 jaar) mogen de kosten voor buitenschoolse opvang fiscaal worden afgetrokken. Dit betekent dat het inkomen waarop de belastingen worden berekend mag worden verlaagd. Op die manier betaalt de overheid een stukje mee aan de opvang van de kinderen. Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moet het gaan om opvang buiten de schooltijden. Dit betekent dat kosten voor het toezicht en de opvang tijdens de middagpauze op school of de opvang na de schooltijd in aanmerking komen. Maar ook de opvang tijdens de vakanties hoort daarbij. Het moet wel gaan om zaken die apart worden betaald. Lidgelden voor verenigingen komen dus niet in aanmerking. De kosten moeten ook betaald zijn aan erkende verenigingen of instellingen. De landelijke jeugdverenigingen vallen alvast onder deze bepaling. Voor kinderen onder de drie jaar moeten de ouders wel een keuze maken. Ofwel kiezen ze voor de kosten van kinderopvang, ofwel voor een verhoging van het onderste bedrag van hun inkomen waarop ze geen belastingen moeten betalen met 550 euro. Ze mogen beide voordelen niet cumuleren. (Belga)