De maatregel slaat op een hele reeks contracten. Het gaat onder meer om huwelijkscontracten, om testamenten en om sommige huurcontracten. Huurcontracten die slaan op de verhuring van een privéwoning moeten door de verhuurder verplicht worden neergelegd bij de administratie van de Registratie binnen de twee maanden na het afsluiten. Op die manier krijgt het contract een 'vaste datum'. Dit betekent dat de aanvangsdatum niet meer kan worden betwist. Het is ook nuttig omdat het contract dan meteen ook tegenstelbaar wordt aan derden. Dat betekent dat een eventuele nieuwe eigenaar van de woning de huurder dan niet zomaar uit het pand kan zetten. Maar ook voor de eigenaar zijn er voordelen. Wordt het contract niet geregistreerd en gaat het om een contract van meer dan drie jaar, dan kan de huurder de overeenkomst zomaar stopzetten zonder schadevergoeding te betalen. De registratie voor een huurcontract voor een gezinswoning is gratis. Voor de registratie van andere akten (schenkingsakte, huwelijksakte, verhuring van terreinen, verhuring van industriële panden, ...) moet wel worden betaald. Dat is ook het geval wanneer het gaat om een overeenkomst voor de verhuring van een gebouw dat zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Gebeurt de registratie in dit geval niet, dan moet de hele huursom beschouwd worden als een vergoeding voor beroepsgebruik, wat fiscaal minder interessant is voor de eigenaar. Voor de registratie van dit soort contracten stijgt de prijs van 25 naar 50 euro. (Belga)

De maatregel slaat op een hele reeks contracten. Het gaat onder meer om huwelijkscontracten, om testamenten en om sommige huurcontracten. Huurcontracten die slaan op de verhuring van een privéwoning moeten door de verhuurder verplicht worden neergelegd bij de administratie van de Registratie binnen de twee maanden na het afsluiten. Op die manier krijgt het contract een 'vaste datum'. Dit betekent dat de aanvangsdatum niet meer kan worden betwist. Het is ook nuttig omdat het contract dan meteen ook tegenstelbaar wordt aan derden. Dat betekent dat een eventuele nieuwe eigenaar van de woning de huurder dan niet zomaar uit het pand kan zetten. Maar ook voor de eigenaar zijn er voordelen. Wordt het contract niet geregistreerd en gaat het om een contract van meer dan drie jaar, dan kan de huurder de overeenkomst zomaar stopzetten zonder schadevergoeding te betalen. De registratie voor een huurcontract voor een gezinswoning is gratis. Voor de registratie van andere akten (schenkingsakte, huwelijksakte, verhuring van terreinen, verhuring van industriële panden, ...) moet wel worden betaald. Dat is ook het geval wanneer het gaat om een overeenkomst voor de verhuring van een gebouw dat zowel voor privé- als voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt. Gebeurt de registratie in dit geval niet, dan moet de hele huursom beschouwd worden als een vergoeding voor beroepsgebruik, wat fiscaal minder interessant is voor de eigenaar. Voor de registratie van dit soort contracten stijgt de prijs van 25 naar 50 euro. (Belga)