De werknemers mogen de dagen die ze vrij willen nemen zelf kiezen. Het gaat ook om een recht, de hiërarchische overste dient de aanvraag te aanvaarden. Slechts indien de minimumbezetting niet zou gegarandeerd zijn, kan ze worden geblokkeerd. De aankoopverlofdagen mogen per halve dag worden opgenomen. De werknemers moeten wel eerst hun overgedragen vakantiedagen van het vorige jaar opmaken. Zolang dat niet is gebeurd, kunnen ze geen extra dag vrijaf 'kopen'. Voor de extra dagen vrijaf krijgen de werknemers geen loon. De dagen tellen ook niet mee voor de berekening van hun pensioen of voor de toekenning van bonussen. Daarmee gelijken ze op verlof zonder wedde. Voor de berekening van de jaarlijkse vakantie spelen de vrij opgenomen dagen dan weer geen rol. Voor contractuele personeelsleden is er slechts een impact vanaf de zevende verlofdag, voor personeelsleden die nog onder het ambtenarenstatuut zitten, is dat vanaf de zestiende verlofdag. De extra dagen maken wel deel uit van de 45 dagen die elke werknemer om persoonlijke redenen jaarlijks mag opnemen. Maar in dit geval moeten ze dus niet worden gemotiveerd en kunnen ze zonder opgave van reden worden opgenomen. (Belga)

De werknemers mogen de dagen die ze vrij willen nemen zelf kiezen. Het gaat ook om een recht, de hiërarchische overste dient de aanvraag te aanvaarden. Slechts indien de minimumbezetting niet zou gegarandeerd zijn, kan ze worden geblokkeerd. De aankoopverlofdagen mogen per halve dag worden opgenomen. De werknemers moeten wel eerst hun overgedragen vakantiedagen van het vorige jaar opmaken. Zolang dat niet is gebeurd, kunnen ze geen extra dag vrijaf 'kopen'. Voor de extra dagen vrijaf krijgen de werknemers geen loon. De dagen tellen ook niet mee voor de berekening van hun pensioen of voor de toekenning van bonussen. Daarmee gelijken ze op verlof zonder wedde. Voor de berekening van de jaarlijkse vakantie spelen de vrij opgenomen dagen dan weer geen rol. Voor contractuele personeelsleden is er slechts een impact vanaf de zevende verlofdag, voor personeelsleden die nog onder het ambtenarenstatuut zitten, is dat vanaf de zestiende verlofdag. De extra dagen maken wel deel uit van de 45 dagen die elke werknemer om persoonlijke redenen jaarlijks mag opnemen. Maar in dit geval moeten ze dus niet worden gemotiveerd en kunnen ze zonder opgave van reden worden opgenomen. (Belga)