'Grantmaking-activiteiten' staan centraal in het beleid van de Koning Boudewijnstichting, waarbij 'grants' staan voor een financiële ondersteuning van organisaties of individuen. Vorig jaar werd 28,5 miljoen euro aan grants gegeven, in 2012 ging het over 22, 4 miljoeneuro, goed voor een totaal van 50 miljoen op 2 jaar. Dit bedrag werd verdeeld over 3.662 organisaties en individuen. Van 2009 tot 2011 werden 4.645 organisaties en individuen ondersteund. De toename van grants en ondersteunde organisaties en individuen is onder meer toe te schrijven aan de stijging van het aantal actieve filantropiefondsen die onder de vleugels van de Stichting werden opgericht. In 2012 werden 52 nieuwe Fondsen actief, een jaar later ging het over 59 nieuwe Fondsen. Deze stijgende trend is vooral het gevolg van erfenissen. De Stichting is op 11 domeinen actief. Van bij het begin hoort daar het domein armoede bij waar 19% van de grants naartoe gaan. De middelen hiervoor dienen ook om de organisaties structureel te versterken. 18,37% van de steun van de afgelopen twee jaar ging dan ook naar het domein Maatschappelijk Engagement.Gezondheid wint aan belang, in de vorm van steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Steeds meer filantropen willen dat hun middelen worden gebruikt om bepaalde ziektes uit de wereld te helpen. In 2012 en 2013 werden 22 Fondsen in die zin actief. 5 miljoen euro werd besteed aan ontwikkelingshulp, het merendeel in Afrika. Middelen haalt de Stichting uit drie peilers: het eigen kapitaal van de Stichting, de Fondsen opgericht binnen de Stichting (met en zonder kapitaal) en ten slotte een belangrijke bijdrage van de Nationale Loterij, met 11,1 miljoen euro per jaar. (Belga)

'Grantmaking-activiteiten' staan centraal in het beleid van de Koning Boudewijnstichting, waarbij 'grants' staan voor een financiële ondersteuning van organisaties of individuen. Vorig jaar werd 28,5 miljoen euro aan grants gegeven, in 2012 ging het over 22, 4 miljoeneuro, goed voor een totaal van 50 miljoen op 2 jaar. Dit bedrag werd verdeeld over 3.662 organisaties en individuen. Van 2009 tot 2011 werden 4.645 organisaties en individuen ondersteund. De toename van grants en ondersteunde organisaties en individuen is onder meer toe te schrijven aan de stijging van het aantal actieve filantropiefondsen die onder de vleugels van de Stichting werden opgericht. In 2012 werden 52 nieuwe Fondsen actief, een jaar later ging het over 59 nieuwe Fondsen. Deze stijgende trend is vooral het gevolg van erfenissen. De Stichting is op 11 domeinen actief. Van bij het begin hoort daar het domein armoede bij waar 19% van de grants naartoe gaan. De middelen hiervoor dienen ook om de organisaties structureel te versterken. 18,37% van de steun van de afgelopen twee jaar ging dan ook naar het domein Maatschappelijk Engagement.Gezondheid wint aan belang, in de vorm van steun aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Steeds meer filantropen willen dat hun middelen worden gebruikt om bepaalde ziektes uit de wereld te helpen. In 2012 en 2013 werden 22 Fondsen in die zin actief. 5 miljoen euro werd besteed aan ontwikkelingshulp, het merendeel in Afrika. Middelen haalt de Stichting uit drie peilers: het eigen kapitaal van de Stichting, de Fondsen opgericht binnen de Stichting (met en zonder kapitaal) en ten slotte een belangrijke bijdrage van de Nationale Loterij, met 11,1 miljoen euro per jaar. (Belga)