Wie de effecten van Bernanke's aankondiging ziet - een kelderende goudprijs, een BEL 20-index die klappen krijgt - zou haast vergeten dat zijn beslissing om de geldkraan dicht te draaien, voortspruit uit wat in wezen goed nieuws is: de onverwachte heropleving van de Amerikaanse economie, waardoor een monetair beleid, gebaseerd op goedkoop geld, niet langer opportuun is. "De Federal reserve fungeert echter als centrale bank voor de hele wereld," zegt Piet Lammens, van de KBC-research. "Na een jarenlang agressief beleid van goedkoop geld, zie je nu dat alle spelers op de markt zich snel herpositioneren. Die evolutie bereikt een inflectiepunt, dit is misschien wel het einde van een tijdperk." De effecten zijn duidelijk: risicovolle activiteiten in emerging markets worden massaal afgebouwd. "De carry trade neemt af, de opkomende markten hebben de klappen geïncasseerd." De Amerikaanse dollar is de laatste dagen aan een opvallende remonte begonnen. "Opvallend, want de dollar heeft een tijdlang klappen gekregen," weet Lammens. "De effecten die we nu zien, lijken echter recht uit een economiehandboek te komen: de verwachting op hogere rentes in de VS, trekt kapitaal uit heel de wereld aan." Voor bindend advies vidnt Lammens het nog vroeg. "Een sterke sollar weegt sowieso op tegen de herpositioneringsperikelen die de markten nu doormaken. We mogen echter niet vergeten dat in de EU de crisis nog sluimert, terwijl de VS die achter zich lijkt te hebben gelaten. " (Belga)

Wie de effecten van Bernanke's aankondiging ziet - een kelderende goudprijs, een BEL 20-index die klappen krijgt - zou haast vergeten dat zijn beslissing om de geldkraan dicht te draaien, voortspruit uit wat in wezen goed nieuws is: de onverwachte heropleving van de Amerikaanse economie, waardoor een monetair beleid, gebaseerd op goedkoop geld, niet langer opportuun is. "De Federal reserve fungeert echter als centrale bank voor de hele wereld," zegt Piet Lammens, van de KBC-research. "Na een jarenlang agressief beleid van goedkoop geld, zie je nu dat alle spelers op de markt zich snel herpositioneren. Die evolutie bereikt een inflectiepunt, dit is misschien wel het einde van een tijdperk." De effecten zijn duidelijk: risicovolle activiteiten in emerging markets worden massaal afgebouwd. "De carry trade neemt af, de opkomende markten hebben de klappen geïncasseerd." De Amerikaanse dollar is de laatste dagen aan een opvallende remonte begonnen. "Opvallend, want de dollar heeft een tijdlang klappen gekregen," weet Lammens. "De effecten die we nu zien, lijken echter recht uit een economiehandboek te komen: de verwachting op hogere rentes in de VS, trekt kapitaal uit heel de wereld aan." Voor bindend advies vidnt Lammens het nog vroeg. "Een sterke sollar weegt sowieso op tegen de herpositioneringsperikelen die de markten nu doormaken. We mogen echter niet vergeten dat in de EU de crisis nog sluimert, terwijl de VS die achter zich lijkt te hebben gelaten. " (Belga)