"Op dit ogenblik is België de enige EU-lidstaat die nog BTW heft op reizen verkocht door reisbureaus naar bestemmingen buiten de Unie. Die BTW zal worden afgeschaft, in navolging van alle andere Europese lidstaten." Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid in het veroordelingsrecht verdwijnt. Aanleiding is het schrijnende voorbeeld van een Oostendse vrouw die na een diefstal, zelf 25.000 euro registratierechten moest betalen. "De vrouw erfde waardepapieren en stalde ze in een kluis. Twee bankbedienden stalen de waardepapieren uit de kluis. De daders werden veroordeeld en de vrouw kreeg een deel van haar geld terug. Intussen waren de bankbedienden onvermogend geworden, waardoor ze het veroordelingsrecht niet meer konden betalen. In zo'n geval moet het slachtoffer de helft van het veroordelingsgrecht betalen. Het is de bedoeling om deze situatie ongedaan te maken." Ook voor kleine ondernemingen zit er een verandering aan te komen. "Nu moeten kleine ondernemingen met een omzet van maximum 5.580 euro geen BTW-verplichtingen naleven. Het is de bedoeling om dit drempelbedrag te verhogen naar 25.000 euro. Op die manier krijgen verenigingen en kleine ondernemingen de kans om hun activiteiten uit te bouwen zonder veel BTW-beslommeringen." Ook het BTW-boetesysteem wordt aangepast. "Momenteel gaat het btw-boetesysteem ervan uit dat een belastingplichtige die een overtreding begaat, handelt ter kwade trouw. De boete bedraagt 200 procent, maar wordt in de praktijk verminderd tot 10 à 20 procent. Het nieuwe systeem draait de redenering om en gaat ervan uit dat een belastingplichtige die een overtreding begaat, handelt ter goede trouw met een standaardboete van 10 procent. Wanneer iemand alsnog slechte bedoelingen heeft wordt gestart met een boete van 50 procent. Deze boetes nemen systematisch toe naarmate dezelfde overtreding opnieuw wordt begaan. (Belga)

"Op dit ogenblik is België de enige EU-lidstaat die nog BTW heft op reizen verkocht door reisbureaus naar bestemmingen buiten de Unie. Die BTW zal worden afgeschaft, in navolging van alle andere Europese lidstaten." Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid in het veroordelingsrecht verdwijnt. Aanleiding is het schrijnende voorbeeld van een Oostendse vrouw die na een diefstal, zelf 25.000 euro registratierechten moest betalen. "De vrouw erfde waardepapieren en stalde ze in een kluis. Twee bankbedienden stalen de waardepapieren uit de kluis. De daders werden veroordeeld en de vrouw kreeg een deel van haar geld terug. Intussen waren de bankbedienden onvermogend geworden, waardoor ze het veroordelingsrecht niet meer konden betalen. In zo'n geval moet het slachtoffer de helft van het veroordelingsgrecht betalen. Het is de bedoeling om deze situatie ongedaan te maken." Ook voor kleine ondernemingen zit er een verandering aan te komen. "Nu moeten kleine ondernemingen met een omzet van maximum 5.580 euro geen BTW-verplichtingen naleven. Het is de bedoeling om dit drempelbedrag te verhogen naar 25.000 euro. Op die manier krijgen verenigingen en kleine ondernemingen de kans om hun activiteiten uit te bouwen zonder veel BTW-beslommeringen." Ook het BTW-boetesysteem wordt aangepast. "Momenteel gaat het btw-boetesysteem ervan uit dat een belastingplichtige die een overtreding begaat, handelt ter kwade trouw. De boete bedraagt 200 procent, maar wordt in de praktijk verminderd tot 10 à 20 procent. Het nieuwe systeem draait de redenering om en gaat ervan uit dat een belastingplichtige die een overtreding begaat, handelt ter goede trouw met een standaardboete van 10 procent. Wanneer iemand alsnog slechte bedoelingen heeft wordt gestart met een boete van 50 procent. Deze boetes nemen systematisch toe naarmate dezelfde overtreding opnieuw wordt begaan. (Belga)