De Belgische banken Belfius en KBC scoorden beter dan gemiddeld op de recente stresstesten die de Europese Centrale Bank (ECB) organiseerde bij de grootste vijftig banken in Europa. Bij zo'n testen moeten de banken nagaan hoe hun kredietportefeuilles te lijden hebben onder denkbeeldige slechte of zelfs rampzalige economische scenario's.
...

De Belgische banken Belfius en KBC scoorden beter dan gemiddeld op de recente stresstesten die de Europese Centrale Bank (ECB) organiseerde bij de grootste vijftig banken in Europa. Bij zo'n testen moeten de banken nagaan hoe hun kredietportefeuilles te lijden hebben onder denkbeeldige slechte of zelfs rampzalige economische scenario's.De klimaatstresstesten voor financiële instellingen in de Europese Unie moeten nog beginnen. In maart omschreef ECB-vicevoorzitter Luis de Guindos in een blogpost de oefening die ongeveer 4 miljoen bedrijven wereldwijd en duizenden banken in de eurozone zou omvatten en dertig jaar in de toekomst zou kijken.Luis de Guindos: "Deze veelomvattende oefening - de eerste in haar soort - is bedoeld om de blootstelling van de banken aan toekomstige klimaatrisico's te beoordelen door te analyseren hoe weerbaar hun tegenpartijen zijn in verschillende klimaatscenario's."De klimaatstresstesten voor de individuele banken zouden in 2022 gehouden worden, volgens Luis de Guindos. "Die klimaatstresstesten komen er op termijn, maar ik heb nog geen concrete informatie voor u", laat de woordvoerder van de Nationale Bank, de Belgische bankentoezichthouder, weten.Bank of England trapte onlangs stresstesten af voor de Britse banken en verzekeraars waarbij onderzocht wordt hoe goed de instellingen bestand zijn tegen uiteenlopende klimaatscenario's. Zowel fysieke risico's, zoals overstromingen of bosbranden, als transitierisico's, zoals veranderingen van het regelgevend kader of het beleid, komen aan bod.Ook de Amerikaanse en zelfs de Braziliaanse centrale bankiers zijn zich bewust van de klimaatrisico's die de stabiliteit van het financiële systeem in het gedrang kunnen brengen. De Braziliaanse centrale bank staat volgens de Britse zakenkrant Financial Times op het punt om nieuwe regels in te voeren die financiële instellingen verplicht vanaf eind 2022 transparant te zijn over klimaatrisico's en andere ESG-risico's, wat staat voor environmental (milieu), social (maatschappij) en governance (deugdelijk bestuur). Die actie staat in schril contrast met de onverschilligheid van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.Als de banken hun risico's in kaart brengen, zullen ze ook sneller geneigd zijn om kredietnemers met hogere risico's te weigeren of hogere rentetarieven aan te rekenen. In België zijn er verschillende banken die kortingen uitdelen aan kredietnemers die 'groene' keuzes maken bij hun aankoop, renovatie of nieuwbouw.