Dat de elektronische factuur niet doorbreekt bij de kleinere ondernemingen heeft voor een groot stuk te maken met de scepsis die heerst bij de meerderheid van de boekhouders. Slechts 13 procent beschouwt zich als een ambassadeur van e-invoicing, terwijl 58 procent de e-factuur dan weer totaal niet aanbeveelt bij zijn klanten. Eenmanszaken en kleine ondernemingen (met 1 tot 49 werknemers) hebben het tot nu toe nog niet begrepen op elektronische facturatie. Nauwelijks 7 procent van de eenmanszaken verstuurt facturen via digitale weg, terwijl nog niet eens een kwart van de kleine ondernemingen voor e-facturatie kiest. Die percentages liggen hoger bij middelgrote ondernemingen met 50 tot 199 personeelsleden (31 procent) en grote ondernemingen met meer dan 200 werknemers (42 procent). Ruim de helft van de eenmanszaken (53 procent meer bepaald) en 30 procent van de kleine ondernemingen heeft geen interesse in e-invoicing. Bij de middelgrote (12 procent) en de grote ondernemingen (6 procent) is er meer belangstelling voor de elektronische factuur. Voor NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws hebben boekhouders een grote verantwoordelijkheid. Kleine ondernemers volgen immers het advies van hun boekhouder. Is die enthousiast over e-facturatie, dan zullen de ondernemers volgen. Uit cijfers van de DAV blijkt echter dat 58 procent van de boekhouders de e-factuur niet aanbeveelt en dat slechts 13 procent zich beschouwt als pleitbezorger van de elektronische factuur. De toenemende IT-kosten zouden boekhouders afkerig maken. De ondernemersorganisatie bepleit dan ook de oprichting van één digitaal platform komt voor elektronische facturatie dat compatibel is met alle boekhoudpakketten. (Belga)

Dat de elektronische factuur niet doorbreekt bij de kleinere ondernemingen heeft voor een groot stuk te maken met de scepsis die heerst bij de meerderheid van de boekhouders. Slechts 13 procent beschouwt zich als een ambassadeur van e-invoicing, terwijl 58 procent de e-factuur dan weer totaal niet aanbeveelt bij zijn klanten. Eenmanszaken en kleine ondernemingen (met 1 tot 49 werknemers) hebben het tot nu toe nog niet begrepen op elektronische facturatie. Nauwelijks 7 procent van de eenmanszaken verstuurt facturen via digitale weg, terwijl nog niet eens een kwart van de kleine ondernemingen voor e-facturatie kiest. Die percentages liggen hoger bij middelgrote ondernemingen met 50 tot 199 personeelsleden (31 procent) en grote ondernemingen met meer dan 200 werknemers (42 procent). Ruim de helft van de eenmanszaken (53 procent meer bepaald) en 30 procent van de kleine ondernemingen heeft geen interesse in e-invoicing. Bij de middelgrote (12 procent) en de grote ondernemingen (6 procent) is er meer belangstelling voor de elektronische factuur. Voor NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws hebben boekhouders een grote verantwoordelijkheid. Kleine ondernemers volgen immers het advies van hun boekhouder. Is die enthousiast over e-facturatie, dan zullen de ondernemers volgen. Uit cijfers van de DAV blijkt echter dat 58 procent van de boekhouders de e-factuur niet aanbeveelt en dat slechts 13 procent zich beschouwt als pleitbezorger van de elektronische factuur. De toenemende IT-kosten zouden boekhouders afkerig maken. De ondernemersorganisatie bepleit dan ook de oprichting van één digitaal platform komt voor elektronische facturatie dat compatibel is met alle boekhoudpakketten. (Belga)