Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bleef in juni 2014 negatief. Het kwam uit op -1,1 % (tegen -0,7 % de maand voordien). Die ontwikkeling wordt hoofdzakelijk verklaard door de leningen op korte termijn. De jaar-op-jaar verandering van de kortetermijnkredieten is opnieuw gedaald, tot -3,1 % (tegen -2,0 % in mei). Die van de langetermijnkredieten is ten opzichte van mei slechts matig afgenomen tot -0,3 % (tegen -0,1 %). Op basis van seizoengezuiverde gegevens viel het volume van de in juni verstrekte nieuwe kredieten lager uit dan dat van de afgeloste kredieten, namelijk 0,2 miljard euro. De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten is in juni 2014 met 10 basispunten verminderd (tot 2,62 %, tegen 2,72 % in mei), als gevolg van de rentedaling in alle categorieën. De rente op de kortetermijnkredieten (met variabele rente en met een initiële rentevaste periode van ten hoogste 1 jaar) nam af met 12 basispunten, ongeacht het volume van de leningen. Die op de leningen van minder dan € 1 miljoen beliep 2,14 %, terwijl het tarief voor de hogere leningen 1,76 % bedroeg. De rente op kredieten op middellange termijn (met een initiële rentevaste periode tussen 1 en 5 jaar) is met 8 basispunten gedaald, tot 2,56 %. De rente op langetermijnkredieten (met een initiële rentevaste periode van meer dan 5 jaar) is met 9 basispunten gedaald tot 3,12 %. (Belga)

Het jaar-op-jaar veranderingspercentage van de kredietverstrekking door ingezeten banken aan niet-financiële ondernemingen bleef in juni 2014 negatief. Het kwam uit op -1,1 % (tegen -0,7 % de maand voordien). Die ontwikkeling wordt hoofdzakelijk verklaard door de leningen op korte termijn. De jaar-op-jaar verandering van de kortetermijnkredieten is opnieuw gedaald, tot -3,1 % (tegen -2,0 % in mei). Die van de langetermijnkredieten is ten opzichte van mei slechts matig afgenomen tot -0,3 % (tegen -0,1 %). Op basis van seizoengezuiverde gegevens viel het volume van de in juni verstrekte nieuwe kredieten lager uit dan dat van de afgeloste kredieten, namelijk 0,2 miljard euro. De gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten is in juni 2014 met 10 basispunten verminderd (tot 2,62 %, tegen 2,72 % in mei), als gevolg van de rentedaling in alle categorieën. De rente op de kortetermijnkredieten (met variabele rente en met een initiële rentevaste periode van ten hoogste 1 jaar) nam af met 12 basispunten, ongeacht het volume van de leningen. Die op de leningen van minder dan € 1 miljoen beliep 2,14 %, terwijl het tarief voor de hogere leningen 1,76 % bedroeg. De rente op kredieten op middellange termijn (met een initiële rentevaste periode tussen 1 en 5 jaar) is met 8 basispunten gedaald, tot 2,56 %. De rente op langetermijnkredieten (met een initiële rentevaste periode van meer dan 5 jaar) is met 9 basispunten gedaald tot 3,12 %. (Belga)