De studie peilt de mate waarin beleggers tegengewerkt worden door hun eigen irrationele gedrag. De initiatiefnemers van de studie werkten op basis van de tradinggegevens van 65.000 klanten bij Keytrade bank tussen 1999 en 2014. Zo kregen ze ook inzicht in de demografische factoren als opleiding en leeftijd. Daarnaast konden de onderzoekers ook de antwoorden van de klanten op de verplichte MiFid-vragenlijsten inkijken. Centraal in het onderzoek staat het disposition effect: het feit dat kleine beleggers geneigd zijn om te snel uit winnende aandelen te stappen (en zo hun winst nooit helemaal maximaliseren), of te lang blijven zitten met verlieslatende aandelen. We zijn immers sneller geneigd om winst sneller te verzekeren, uit angst dat die ons alsnog ontglipt, terwijl bij verlies net de neiging om risico's te nemen toeneemt, in een vaak futiele poging de zaak alsnog te redden. De studie toont echter ook aan dat kleine beleggers wel degelijk vooruitgang kunnen boeken. Naarmate de financiële geletterdheid toeneemt, verkleint het disposition effect. (Belga)

De studie peilt de mate waarin beleggers tegengewerkt worden door hun eigen irrationele gedrag. De initiatiefnemers van de studie werkten op basis van de tradinggegevens van 65.000 klanten bij Keytrade bank tussen 1999 en 2014. Zo kregen ze ook inzicht in de demografische factoren als opleiding en leeftijd. Daarnaast konden de onderzoekers ook de antwoorden van de klanten op de verplichte MiFid-vragenlijsten inkijken. Centraal in het onderzoek staat het disposition effect: het feit dat kleine beleggers geneigd zijn om te snel uit winnende aandelen te stappen (en zo hun winst nooit helemaal maximaliseren), of te lang blijven zitten met verlieslatende aandelen. We zijn immers sneller geneigd om winst sneller te verzekeren, uit angst dat die ons alsnog ontglipt, terwijl bij verlies net de neiging om risico's te nemen toeneemt, in een vaak futiele poging de zaak alsnog te redden. De studie toont echter ook aan dat kleine beleggers wel degelijk vooruitgang kunnen boeken. Naarmate de financiële geletterdheid toeneemt, verkleint het disposition effect. (Belga)