Wie met zijn privévoertuig verplaatsingen maakt in opdracht van zijn werkgever, kan hiervoor een terugbetaling van kosten vragen. Dit bedrag wordt dan niet gezien als een loon. En dus moeten er ook geen belastingen op worden betaald. De werknemer heeft het recht zijn reële kosten te laten terugbetalen. Het is echter vaak moeilijk om die te berekenen. Bovendien zou dat aangegrepen kunnen worden om de werknemers belastingvrij een extraatje te betalen. Daarom wordt meestal teruggegrepen naar de kilometervergoeding die de federale overheid aan haar ambtenaren betaalt. Die wordt door de fiscus zonder discussie aanvaard. De forfaitaire regeling geldt evenwel enkel als het totale aantal beroepsmatig afgelegde kilometers beperkt blijft tot 24.000 per jaar. Is dat niet het geval, dan kan de fiscus toch een bewijs vragen van de reële kosten. Hij gaat er immers vanuit dat de kosten per km dalen naarmate de bestuurder meer afstand kan inbrengen. Vaste kosten van bijvoorbeeld verzekeringen kunnen dan over meer kilometers worden gespreid. (Belga)

Wie met zijn privévoertuig verplaatsingen maakt in opdracht van zijn werkgever, kan hiervoor een terugbetaling van kosten vragen. Dit bedrag wordt dan niet gezien als een loon. En dus moeten er ook geen belastingen op worden betaald. De werknemer heeft het recht zijn reële kosten te laten terugbetalen. Het is echter vaak moeilijk om die te berekenen. Bovendien zou dat aangegrepen kunnen worden om de werknemers belastingvrij een extraatje te betalen. Daarom wordt meestal teruggegrepen naar de kilometervergoeding die de federale overheid aan haar ambtenaren betaalt. Die wordt door de fiscus zonder discussie aanvaard. De forfaitaire regeling geldt evenwel enkel als het totale aantal beroepsmatig afgelegde kilometers beperkt blijft tot 24.000 per jaar. Is dat niet het geval, dan kan de fiscus toch een bewijs vragen van de reële kosten. Hij gaat er immers vanuit dat de kosten per km dalen naarmate de bestuurder meer afstand kan inbrengen. Vaste kosten van bijvoorbeeld verzekeringen kunnen dan over meer kilometers worden gespreid. (Belga)