De invoering van een energienorm ligt al jaren op tafel, maar wordt nu, onder meer onder druk van de exploderende energieprijzen, ingevoerd. Concreet betekent de hervorming dat de prijsstijgingen door de federale heffingen op de factuur niet langer automatisch worden doorgerekend. Ze worden vervangen door een accijns, waardoor de factuur constant kan worden gehouden.

Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) verlicht de regering de energiefactuur voor de gezinnen op die manier met 103 miljoen euro in 2022. Dat levert een gemiddeld gezin dat geen recht heeft op het sociaal tarief volgend jaar ongeveer 30 euro op.

De energienorm maakt deel uit van de programmawet, waarin onder meer ook de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit zit. Het luikje energie kreeg in de commissie de steun van alle meerderheidspartijen en de N-VA. PVDA en Vlaams Belang onthielden zich. De N-VA-fractie stelt zich wel vragen bij de effectieve bedragen voor de accijnzen, maar die liggen voor in de commissie Financiën, verduidelijkt Kamerlid Bert Wollants.

PVDA'er Thierry Warmoes benadrukte dan weer dat het lang niet zeker is dat de gezinnen in 2022 effectief 30 euro zullen besparen op hun energiefactuur, omdat dat afhangt van de tarieven. 'En die 30 euro is al een belachelijk bedrag', beet hij de minister toe. De extreemlinkse fractie pleit onder meer voor een verlaging van de btw op energie naar 6 procent. 'We zijn op zich niet tegen de vereenvoudiging en verlichting van de factuur, maar de maatregelen van de regering gaan bijlange niet ver genoeg', aldus Warmoes.

CD&V-Kamerlid Leen Dierick is wel enthousiast. 'Vele burgers zijn vandaag bezorgd om de hoog oplopende prijzen van gas en elektriciteit. Het parlement neemt met deze goedkeuring een belangrijke stap naar een betaalbare energiefactuur.'

Van der Straeten zelf reageert ook tevreden. 'Een doorbraak samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem, goedgekeurd zonder tegenstem', zegt ze.

De Groen-minister gaf wel aan dat de invoer van een energienorm op zich nog niet voldoende is. 'Dit is een grote stap, maar het mag ons er niet van weerhouden om uit te zoomen en op lange termijn te kijken.' Van der Straeten had het onder meer over een taxshift van elektriciteit naar gas, om duurzamer energieverbruik te belonen. 'De mechaniek om dat te kunnen doen, staat nu op orde.'

De invoering van een energienorm ligt al jaren op tafel, maar wordt nu, onder meer onder druk van de exploderende energieprijzen, ingevoerd. Concreet betekent de hervorming dat de prijsstijgingen door de federale heffingen op de factuur niet langer automatisch worden doorgerekend. Ze worden vervangen door een accijns, waardoor de factuur constant kan worden gehouden. Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) verlicht de regering de energiefactuur voor de gezinnen op die manier met 103 miljoen euro in 2022. Dat levert een gemiddeld gezin dat geen recht heeft op het sociaal tarief volgend jaar ongeveer 30 euro op. De energienorm maakt deel uit van de programmawet, waarin onder meer ook de verlenging van de uitbreiding van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit zit. Het luikje energie kreeg in de commissie de steun van alle meerderheidspartijen en de N-VA. PVDA en Vlaams Belang onthielden zich. De N-VA-fractie stelt zich wel vragen bij de effectieve bedragen voor de accijnzen, maar die liggen voor in de commissie Financiën, verduidelijkt Kamerlid Bert Wollants.PVDA'er Thierry Warmoes benadrukte dan weer dat het lang niet zeker is dat de gezinnen in 2022 effectief 30 euro zullen besparen op hun energiefactuur, omdat dat afhangt van de tarieven. 'En die 30 euro is al een belachelijk bedrag', beet hij de minister toe. De extreemlinkse fractie pleit onder meer voor een verlaging van de btw op energie naar 6 procent. 'We zijn op zich niet tegen de vereenvoudiging en verlichting van de factuur, maar de maatregelen van de regering gaan bijlange niet ver genoeg', aldus Warmoes. CD&V-Kamerlid Leen Dierick is wel enthousiast. 'Vele burgers zijn vandaag bezorgd om de hoog oplopende prijzen van gas en elektriciteit. Het parlement neemt met deze goedkeuring een belangrijke stap naar een betaalbare energiefactuur.' Van der Straeten zelf reageert ook tevreden. 'Een doorbraak samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem, goedgekeurd zonder tegenstem', zegt ze. De Groen-minister gaf wel aan dat de invoer van een energienorm op zich nog niet voldoende is. 'Dit is een grote stap, maar het mag ons er niet van weerhouden om uit te zoomen en op lange termijn te kijken.' Van der Straeten had het onder meer over een taxshift van elektriciteit naar gas, om duurzamer energieverbruik te belonen. 'De mechaniek om dat te kunnen doen, staat nu op orde.'