Als de jongeren onder dit plafond blijven, zullen ze voor 2014 immers onvoldoende inkomsten behalen om erop te worden belast. Ze blijven dan namelijk in de eerste schijf van inkomsten die vrijgesteld wordt van belastingen. Bijgevolg is het ook niet zinvol dat er bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Die bedrijfsvoorheffing geldt als een voorafbetaling van belastingen. De vrijstelling wordt niet automatisch toegekend. De werkgever moet het sociaal secretariaat dat de lonen uitrekent hier expliciet om vragen. Mocht er toch bedrijfsvoorheffing worden afgehouden, dan zal de jonge werknemer de ingehouden bedragen later terugkrijgen na het indienen van de belastingaangifte en de controle ervan door de fiscus. Financiën zal echter geen intrest betalen op de terugbetaalde som. (Belga)

Als de jongeren onder dit plafond blijven, zullen ze voor 2014 immers onvoldoende inkomsten behalen om erop te worden belast. Ze blijven dan namelijk in de eerste schijf van inkomsten die vrijgesteld wordt van belastingen. Bijgevolg is het ook niet zinvol dat er bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden. Die bedrijfsvoorheffing geldt als een voorafbetaling van belastingen. De vrijstelling wordt niet automatisch toegekend. De werkgever moet het sociaal secretariaat dat de lonen uitrekent hier expliciet om vragen. Mocht er toch bedrijfsvoorheffing worden afgehouden, dan zal de jonge werknemer de ingehouden bedragen later terugkrijgen na het indienen van de belastingaangifte en de controle ervan door de fiscus. Financiën zal echter geen intrest betalen op de terugbetaalde som. (Belga)