De maatregel beoogt de werkloosheid van laaggeschoolde jongeren - wie dus geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft - aan te pakken. Zij hebben het immers moeilijker om aan een job te geraken dan hun collega's die wel diploma's kunnen voorleggen. De praktijk leert echter dat de handicap van het ontbrekende diploma na twee jaar op de arbeidsmarkt al is weggewerkt. Het komt er dus op aan om laaggeschoolde jongeren aan een eerste job te helpen. Daarom heeft de overheid het bestaande Activa-plan uitgebreid. Voortaan kunnen jongeren tot 27 jaar (in plaats van 25 jaar) hiervan gebruik maken. Bovendien gelden de voordelen nu ook voor drie jaar of 36 maanden in plaats van voor 15 maanden. Gedurende die drie jaar krijgt de werkgever een verlaging van de arbeidskosten voor de werknemer van liefst 1.000 euro per maand. Ze bestaat uit 500 euro aan werkloosheidsvergoeding die is omgezet in een werkuitkering voor jongeren die volledig uitkeringsgerechtigd werkloos waren en uit een bijdragevermindering op de sociale lasten van 1.500 euro per kwartaal, die dus eveneens neerkomt op een korting van 500 euro per maand. Op die manier kunnen de totale loonkosten voor een jonge laaggeschoolde werknemer in de gesubsidieerde gevallen vaak onder de 10 euro per uur worden gebracht. (Belga)

De maatregel beoogt de werkloosheid van laaggeschoolde jongeren - wie dus geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs heeft - aan te pakken. Zij hebben het immers moeilijker om aan een job te geraken dan hun collega's die wel diploma's kunnen voorleggen. De praktijk leert echter dat de handicap van het ontbrekende diploma na twee jaar op de arbeidsmarkt al is weggewerkt. Het komt er dus op aan om laaggeschoolde jongeren aan een eerste job te helpen. Daarom heeft de overheid het bestaande Activa-plan uitgebreid. Voortaan kunnen jongeren tot 27 jaar (in plaats van 25 jaar) hiervan gebruik maken. Bovendien gelden de voordelen nu ook voor drie jaar of 36 maanden in plaats van voor 15 maanden. Gedurende die drie jaar krijgt de werkgever een verlaging van de arbeidskosten voor de werknemer van liefst 1.000 euro per maand. Ze bestaat uit 500 euro aan werkloosheidsvergoeding die is omgezet in een werkuitkering voor jongeren die volledig uitkeringsgerechtigd werkloos waren en uit een bijdragevermindering op de sociale lasten van 1.500 euro per kwartaal, die dus eveneens neerkomt op een korting van 500 euro per maand. Op die manier kunnen de totale loonkosten voor een jonge laaggeschoolde werknemer in de gesubsidieerde gevallen vaak onder de 10 euro per uur worden gebracht. (Belga)