Studenten mogen maximum 50 dagen per jaar werken als jobstudent. Doen ze er meer, dan verliezen ze dat gunstig statuut. Let wel: een begonnen dag geldt als een volledige dag. Jobstudenten zijn vrijgesteld van de normale sociale bijdragen. Ze betalen op hun loon slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71%. De werkgever legt er 5,42% bij. Bij de gewone werknemers moet de loontrekkende 13,07% op zijn loon afstaan en moet de werkgever 24,77% bijbetalen. Die afhouding wordt gebruikt om de sociale uitkeringen in ons land te betalen. Het gaat om vergoedingen voor geneeskundige verzorging, voor arbeidsongeschiktheid en moederschap, voor beroepsziekten, voor pensioenen, voor kinderbijslag, voor werkloosheid en voor de jaarlijkse vakantie voor arbeiders. Daarnaast moeten studenten kijken of ze niet te veel verdienen, anders zijn ze niet meer ten laste van hun ouders. Dat betekent dat hun netto bestaansmiddelen onder een bepaald bedrag moeten blijven. Heeft de student geen andere inkomsten dan zijn loon als jobstudent, dan mag hij in 2013 ten hoogste 6575,70 euro bruto verdienen als hij ten laste wil blijven van twee personen. Is hij ten laste van een fiscaal alleenstaande, dan mag dit bedrag stijgen tot 8335,90 euro. En is hij niet alleen ten laste van een alleenstaande, maar ook gehandicapt, dan moet hij onder 9864,84 euro blijven. (Belga)

Studenten mogen maximum 50 dagen per jaar werken als jobstudent. Doen ze er meer, dan verliezen ze dat gunstig statuut. Let wel: een begonnen dag geldt als een volledige dag. Jobstudenten zijn vrijgesteld van de normale sociale bijdragen. Ze betalen op hun loon slechts een solidariteitsbijdrage van 2,71%. De werkgever legt er 5,42% bij. Bij de gewone werknemers moet de loontrekkende 13,07% op zijn loon afstaan en moet de werkgever 24,77% bijbetalen. Die afhouding wordt gebruikt om de sociale uitkeringen in ons land te betalen. Het gaat om vergoedingen voor geneeskundige verzorging, voor arbeidsongeschiktheid en moederschap, voor beroepsziekten, voor pensioenen, voor kinderbijslag, voor werkloosheid en voor de jaarlijkse vakantie voor arbeiders. Daarnaast moeten studenten kijken of ze niet te veel verdienen, anders zijn ze niet meer ten laste van hun ouders. Dat betekent dat hun netto bestaansmiddelen onder een bepaald bedrag moeten blijven. Heeft de student geen andere inkomsten dan zijn loon als jobstudent, dan mag hij in 2013 ten hoogste 6575,70 euro bruto verdienen als hij ten laste wil blijven van twee personen. Is hij ten laste van een fiscaal alleenstaande, dan mag dit bedrag stijgen tot 8335,90 euro. En is hij niet alleen ten laste van een alleenstaande, maar ook gehandicapt, dan moet hij onder 9864,84 euro blijven. (Belga)