Wie huis aan huis wil verkopen, heeft een machtiging voor ambulante handel nodig. In het dagelijks taalgebruik staat die bekend als de leurkaart. Op deze verplichting geldt een uitzondering voor de zogenaamde occasionele verkopen zonder commercieel karakter. Het gaat om de verkoop door verenigingen voor menslievende, sociale, culturele, educatieve of sportieve doelen. Voorts komt ook de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, de ambachten en de streekproducten in aanmerking. Jeugdverenigingen hebben voor hun verkoopacties geen voorafgaande verklaring of toelating nodig. Zij kunnen zo de straat op. Voor de andere organisaties zijn er wel beperkingen. Zij moeten een toelating krijgen van het gemeentebestuur indien de verkoop zich beperkt tot één gemeente. Gaat de verkoop ruimer, dan moeten ze de toestemming vragen bij de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Deze toelating is één jaar geldig en moet ieder jaar hernieuwd worden. Binnen de dertig dagen na de verkoop moeten de betrokken verenigingen vervolgens aan de betrokken overheid meedelen waarvoor de opbrengst gebruikt zal worden. Er is wel een versoepeling voor verenigingen die erkend zijn door de Minister van Financiën - zij die fiscale attesten mogen afleveren dus. Zij hebben evenmin een voorafgaande toelating nodig, maar moeten wel drie dagen voor de start van de verkoop een verklaring overmaken aan het gemeentebestuur. (Belga)

Wie huis aan huis wil verkopen, heeft een machtiging voor ambulante handel nodig. In het dagelijks taalgebruik staat die bekend als de leurkaart. Op deze verplichting geldt een uitzondering voor de zogenaamde occasionele verkopen zonder commercieel karakter. Het gaat om de verkoop door verenigingen voor menslievende, sociale, culturele, educatieve of sportieve doelen. Voorts komt ook de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, de ambachten en de streekproducten in aanmerking. Jeugdverenigingen hebben voor hun verkoopacties geen voorafgaande verklaring of toelating nodig. Zij kunnen zo de straat op. Voor de andere organisaties zijn er wel beperkingen. Zij moeten een toelating krijgen van het gemeentebestuur indien de verkoop zich beperkt tot één gemeente. Gaat de verkoop ruimer, dan moeten ze de toestemming vragen bij de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Deze toelating is één jaar geldig en moet ieder jaar hernieuwd worden. Binnen de dertig dagen na de verkoop moeten de betrokken verenigingen vervolgens aan de betrokken overheid meedelen waarvoor de opbrengst gebruikt zal worden. Er is wel een versoepeling voor verenigingen die erkend zijn door de Minister van Financiën - zij die fiscale attesten mogen afleveren dus. Zij hebben evenmin een voorafgaande toelating nodig, maar moeten wel drie dagen voor de start van de verkoop een verklaring overmaken aan het gemeentebestuur. (Belga)