TripAdvisor is een populair onlineplatform waar reizigers informatie en beoordelingen van hotels, restaurants en toeristische bestemmingen kunnen delen. Sinds kort bestaat er ook een Belgische versie: TripAdvisor.be. Die heeft zowel een Nederlandstalige als een Franstalige variant.
...