België telt zo'n 1,2 miljoen appartementen. In dergelijke woonblokken zijn er zowel privatieve delen, als ruimten die men gemeenschappelijk heeft met andere eigenaars zoals opritten, trappenhallen, liften, de garage, het dak,... Die brengen rechten en plichten met zich. Het gaat onder meer om de beslissing over bijkomende investeringen en om een verdeling van de gemeenschappelijke kosten. Over de gemeenschappelijke zaken wordt beslist in een jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaars. Om dat vlot te laten verlopen, is ook een reglement van mede-eigendom opgesteld. Dat bepaalt onder meer hoe de algemene vergadering verloopt en hoe de kosten moeten worden verdeeld. Dit reglement, de basisakte (waarin beschreven staat welke delen van het appartement gemeenschappelijk zijn en hoe groot ieders aandeel daarin is) en het huishoudelijk reglement (waarin staat of er dieren gehouden mogen worden, hoe het terras ingericht mag worden,...) moeten nu worden aangepast aan de jongste wetgeving. De jongste wetgeving laat onder meer toe om deelverenigingen op te richten in grote appartementsblokken zodat niet telkens iedereen moet worden samengeroepen voor een probleem dat slechts op een deel slaat. Voorts voorziet ze in een grotere controle door een afvaardiging van mede-eigenaars op de syndicus, de persoon die instaat voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering. Ook wordt het aantal volmachten die men kan verwerven om te stemmen op de algemene vergadering gevoelig beperkt. En er komen meer formele regels voor het bijeenroepen van de algemene vergadering. (Belga)

België telt zo'n 1,2 miljoen appartementen. In dergelijke woonblokken zijn er zowel privatieve delen, als ruimten die men gemeenschappelijk heeft met andere eigenaars zoals opritten, trappenhallen, liften, de garage, het dak,... Die brengen rechten en plichten met zich. Het gaat onder meer om de beslissing over bijkomende investeringen en om een verdeling van de gemeenschappelijke kosten. Over de gemeenschappelijke zaken wordt beslist in een jaarlijkse algemene vergadering van mede-eigenaars. Om dat vlot te laten verlopen, is ook een reglement van mede-eigendom opgesteld. Dat bepaalt onder meer hoe de algemene vergadering verloopt en hoe de kosten moeten worden verdeeld. Dit reglement, de basisakte (waarin beschreven staat welke delen van het appartement gemeenschappelijk zijn en hoe groot ieders aandeel daarin is) en het huishoudelijk reglement (waarin staat of er dieren gehouden mogen worden, hoe het terras ingericht mag worden,...) moeten nu worden aangepast aan de jongste wetgeving. De jongste wetgeving laat onder meer toe om deelverenigingen op te richten in grote appartementsblokken zodat niet telkens iedereen moet worden samengeroepen voor een probleem dat slechts op een deel slaat. Voorts voorziet ze in een grotere controle door een afvaardiging van mede-eigenaars op de syndicus, de persoon die instaat voor de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering. Ook wordt het aantal volmachten die men kan verwerven om te stemmen op de algemene vergadering gevoelig beperkt. En er komen meer formele regels voor het bijeenroepen van de algemene vergadering. (Belga)