Tot voor kort had iedereen die recht had op de terugbetaling van gezondheidszorgen een SIS-kaart. Het liet de zorgverstrekkers, onder wie dokters en apothekers, toe te controleren of iemand was aangesloten bij een ziekenfonds en welk terugbetalingsstatuut die daar had. Maar de kaart is nu afgeschaft. De zorgverstrekkers kunnen de gegevens nu rechtstreeks lezen via de chip op de elektronische identiteitskaart. Een aantal mensen heeft echter geen elektronische identiteitskaart. Dat is bijvoorbeeld het geval met kinderen tot 12 jaar, maar ook met grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken en met gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit die naar het buitenland vertrokken zijn na in België te hebben gewerkt en tot het Belgische socialezekerheidssysteem te hebben bijgedragen. Zij krijgen daarom een ISI+-kaart, waarbij ISI voor Identification Sociale - Sociale Identificatie staat. Eerst komen alle kinderen die geboren zijn vanaf 1 oktober 2013 aan de beurt. Nadien volgen de andere kinderen tot 12 jaar. De hele operatie zal twee jaar duren. Voor kinderen tot 12 jaar gebeurt de toekenning van de kaart automatisch. De anderen moeten ze aanvragen. (Belga)

Tot voor kort had iedereen die recht had op de terugbetaling van gezondheidszorgen een SIS-kaart. Het liet de zorgverstrekkers, onder wie dokters en apothekers, toe te controleren of iemand was aangesloten bij een ziekenfonds en welk terugbetalingsstatuut die daar had. Maar de kaart is nu afgeschaft. De zorgverstrekkers kunnen de gegevens nu rechtstreeks lezen via de chip op de elektronische identiteitskaart. Een aantal mensen heeft echter geen elektronische identiteitskaart. Dat is bijvoorbeeld het geval met kinderen tot 12 jaar, maar ook met grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken en met gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit die naar het buitenland vertrokken zijn na in België te hebben gewerkt en tot het Belgische socialezekerheidssysteem te hebben bijgedragen. Zij krijgen daarom een ISI+-kaart, waarbij ISI voor Identification Sociale - Sociale Identificatie staat. Eerst komen alle kinderen die geboren zijn vanaf 1 oktober 2013 aan de beurt. Nadien volgen de andere kinderen tot 12 jaar. De hele operatie zal twee jaar duren. Voor kinderen tot 12 jaar gebeurt de toekenning van de kaart automatisch. De anderen moeten ze aanvragen. (Belga)