Pas je af en toe eens op het kindje van je buurman, dan volstaat een familiale verzekering. Anders is het als je aan de slag bent als onthaalmoeder. In dat geval heb je een professionele verzekering van het type 'burgerlijke aansprakelijkheid onderneming' nodig, al bieden sommige verzekeraars die ruimere dekking ook aan als een uitbreiding van de familiale polis.De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzekert de onthaalouder tegen de materiële of lichamelijke schade die ontstaat door zijn of haar fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid. Het kan dus gaan om belangrijke bedragen.Een dergelijke verzekering is nochtans niet wettelijk verplicht. Maar wie een erkenning wil door Kind & Gezin of L'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) moet ze wel onderschrijven. Vaak is het ook nuttig een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld voor het geval het ene kindje in de opvang het andere kindje zou verwonden. Of voor het geval er niet meteen een schuldige kan worden aangeduid. (DLA)

Pas je af en toe eens op het kindje van je buurman, dan volstaat een familiale verzekering. Anders is het als je aan de slag bent als onthaalmoeder. In dat geval heb je een professionele verzekering van het type 'burgerlijke aansprakelijkheid onderneming' nodig, al bieden sommige verzekeraars die ruimere dekking ook aan als een uitbreiding van de familiale polis.De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verzekert de onthaalouder tegen de materiële of lichamelijke schade die ontstaat door zijn of haar fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid. Het kan dus gaan om belangrijke bedragen.Een dergelijke verzekering is nochtans niet wettelijk verplicht. Maar wie een erkenning wil door Kind & Gezin of L'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) moet ze wel onderschrijven. Vaak is het ook nuttig een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld voor het geval het ene kindje in de opvang het andere kindje zou verwonden. Of voor het geval er niet meteen een schuldige kan worden aangeduid. (DLA)