De concrete bedragen hangen af van hun voormalige werksituatie en van hun huidige gezinstoestand. Zo kreeg een gewezen ondergrondse mijnwerker die gehuwd is tot nog toe maandelijks 1.501,54 euro. Een ongehuwde mijnwerker ontving, net als een weduwnaar, 1.179,97 euro. Bovengrondse mijnwerkers hadden recht op respectievelijk 1.285,26 en 1.028,51 euro. Deze bedragen worden nu opgetrokken met 1,25 procent. De gerechtigden op een invaliditeitspensioen ontvangen daarnaast eveneens een verwarmingstoelage van 86,83 euro per maand. Verder hebben ze recht op een vakantiegeld en een aanvullend vakantiegeld, dat jaarlijks uitbetaald wordt. Voor gehuwden was dat in 2013 respectievelijk 200,28 euro en 584,73 euro. Voor ongehuwden 120,10 euro en 507,85 euro. Het invaliditeitspensioen wordt toegekend tot de mijnwerker genezen wordt verklaard, een rustpensioen ontvangt of 65 is. Gezien de mijnactiviteit in ons land is stopgezet, gaat het om een uitdovende regeling. De uitbetaling van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers gebeurt door het RIZIV. (Belga)

De concrete bedragen hangen af van hun voormalige werksituatie en van hun huidige gezinstoestand. Zo kreeg een gewezen ondergrondse mijnwerker die gehuwd is tot nog toe maandelijks 1.501,54 euro. Een ongehuwde mijnwerker ontving, net als een weduwnaar, 1.179,97 euro. Bovengrondse mijnwerkers hadden recht op respectievelijk 1.285,26 en 1.028,51 euro. Deze bedragen worden nu opgetrokken met 1,25 procent. De gerechtigden op een invaliditeitspensioen ontvangen daarnaast eveneens een verwarmingstoelage van 86,83 euro per maand. Verder hebben ze recht op een vakantiegeld en een aanvullend vakantiegeld, dat jaarlijks uitbetaald wordt. Voor gehuwden was dat in 2013 respectievelijk 200,28 euro en 584,73 euro. Voor ongehuwden 120,10 euro en 507,85 euro. Het invaliditeitspensioen wordt toegekend tot de mijnwerker genezen wordt verklaard, een rustpensioen ontvangt of 65 is. Gezien de mijnactiviteit in ons land is stopgezet, gaat het om een uitdovende regeling. De uitbetaling van de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers gebeurt door het RIZIV. (Belga)