Wie als werknemer of werkloze recht heeft op de inhaalpremie, ontvangt bovenop zijn uitkering voor mei een bedrag van 308,09 euro. Wie er als zelfstandige recht op heeft, mag een bonus van 208,09 euro verwachten. Om recht te hebben op de inhaalpremie diende men op 31 december 2013 minstens een jaar arbeidsongeschikt te zijn. Bovendien moet men in mei 2014 nog steeds recht hebben op de invaliditeitsuitkeringen. De normale invaliteitsuitkeringen bedragen 65 procent van het laatste brutoloon voor personen met gezinslast, 55 procent van het laatste brutoloon voor alleenstaanden en 40 procent van het laatste brutoloon voor samenwonenden. Op deze bedragen worden wel minima en maxima toegepast. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid wordt er geen bedrijfsvoorheffing meer ingehouden op de uitkeringen Voor het ontvangen van de inhaalpremie moeten geen stappen worden ondernomen. De uitbetalingsinstanties gaan automatisch na of iemand er al dan niet recht op heeft. (Belga)

Wie als werknemer of werkloze recht heeft op de inhaalpremie, ontvangt bovenop zijn uitkering voor mei een bedrag van 308,09 euro. Wie er als zelfstandige recht op heeft, mag een bonus van 208,09 euro verwachten. Om recht te hebben op de inhaalpremie diende men op 31 december 2013 minstens een jaar arbeidsongeschikt te zijn. Bovendien moet men in mei 2014 nog steeds recht hebben op de invaliditeitsuitkeringen. De normale invaliteitsuitkeringen bedragen 65 procent van het laatste brutoloon voor personen met gezinslast, 55 procent van het laatste brutoloon voor alleenstaanden en 40 procent van het laatste brutoloon voor samenwonenden. Op deze bedragen worden wel minima en maxima toegepast. Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid wordt er geen bedrijfsvoorheffing meer ingehouden op de uitkeringen Voor het ontvangen van de inhaalpremie moeten geen stappen worden ondernomen. De uitbetalingsinstanties gaan automatisch na of iemand er al dan niet recht op heeft. (Belga)