De Deposito- en Consignatiekas is een afdeling van de federale overheidsdienst Financiën. Ze staat onder meer in voor het beheer van diverse categorieën van borgtochten, voor de consignaties van gelden van minderjarigen, onbekwaamverklaarden en krankzinnigen, voor het bewaren van tegoeden van coupons die door de begunstigden niet werden geïnd en voor het beheer van inbeslaggenomen sommen. De consignaties, de vrijwillige bewaargevingen en alle categorieën van borgtochten zullen nu een rentevoet genieten die overeenstemt met het rendement van een olo (staatslening) op één jaar, verhoogd met 0,25 procent. Voor gelden die ontvangen worden door een notaris en vervolgens bij de Depositokas gedeponeerd wordt het rendement op de olo op één jaar verhoogd met 0,75 procent. Voor sommen die geconsigneerd zijn ingevolge minderjarigheid, onbekwaamheid of krankzinnigheid van de rechthebbende wordt dat het rendement van de olo met een looptijd van drie jaar. En gelden uit een faillissement krijgen dezelfde intrestvergoeding als de opbrengst van de olo op vijf jaar. De rentevoeten worden elke maand vastgelegd op basis van de gemiddelde rendementen van de olo van de voorbije maand zoals die worden vastgesteld door het Rentenfonds. Er volgt een aanpassing van zodra er een verschil is van 0,50 procent met de vorige rentevoet. De rentevoeten worden daarbij steeds afgerond op 0,10 euro. De invoering van deze berekeningswijze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2012. Voor sommen die in beslag genomen of verbeurd verklaard zijn, wordt het rendement van de olo op één jaar verhoogd met 0,75 procent. Deze berekeningswijze start vanaf 1 mei 2014. (Belga)

De Deposito- en Consignatiekas is een afdeling van de federale overheidsdienst Financiën. Ze staat onder meer in voor het beheer van diverse categorieën van borgtochten, voor de consignaties van gelden van minderjarigen, onbekwaamverklaarden en krankzinnigen, voor het bewaren van tegoeden van coupons die door de begunstigden niet werden geïnd en voor het beheer van inbeslaggenomen sommen. De consignaties, de vrijwillige bewaargevingen en alle categorieën van borgtochten zullen nu een rentevoet genieten die overeenstemt met het rendement van een olo (staatslening) op één jaar, verhoogd met 0,25 procent. Voor gelden die ontvangen worden door een notaris en vervolgens bij de Depositokas gedeponeerd wordt het rendement op de olo op één jaar verhoogd met 0,75 procent. Voor sommen die geconsigneerd zijn ingevolge minderjarigheid, onbekwaamheid of krankzinnigheid van de rechthebbende wordt dat het rendement van de olo met een looptijd van drie jaar. En gelden uit een faillissement krijgen dezelfde intrestvergoeding als de opbrengst van de olo op vijf jaar. De rentevoeten worden elke maand vastgelegd op basis van de gemiddelde rendementen van de olo van de voorbije maand zoals die worden vastgesteld door het Rentenfonds. Er volgt een aanpassing van zodra er een verschil is van 0,50 procent met de vorige rentevoet. De rentevoeten worden daarbij steeds afgerond op 0,10 euro. De invoering van deze berekeningswijze geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 mei 2012. Voor sommen die in beslag genomen of verbeurd verklaard zijn, wordt het rendement van de olo op één jaar verhoogd met 0,75 procent. Deze berekeningswijze start vanaf 1 mei 2014. (Belga)