De vergoeding op een spaarrekening bestaat uit twee delen: de basisrente en de getrouwheidspremie. De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Daar bovenop kan je nog een getrouwheidspremie vangen voor geld dat minstens twaalf maanden onaangeroerd is gebleven. Op deze regel bestaat één uitzondering: voor stortingen in januari mogen de banken al een getrouwheidspremie toekennen na elf maanden. Daardoor kan ze eind december worden uitbetaald. Het gaat niet om een verplichting, maar om een mogelijkheid. Slechts een beperkt aantal banken maakt ook expliciet gebruik van deze kans. In regel wordt de getrouwheidspremie maar na twaalf maanden toegekend. Wie op 15 februari stort, heeft ze dus pas het jaar nadien in februari verworven. De uitbetaling ervan volgt echter niet meteen. Die komt er pas eind van het jaar. Dat maakt dat de getrouwheidspremie op haar beurt pas na maanden intrest kan opbrengen.Als alles volgens plan verloopt, komt aan die lange wachttijd volgend jaar een einde. Volgens een akkoord tussen minister Vande Lanotte (sp.a) en de bankenfederatie Febelfin moeten de financiële instellingen vanaf dan elk kwartaal de rente uitbetalen en dus niet meer wachten tot eind december. (DLA)

De vergoeding op een spaarrekening bestaat uit twee delen: de basisrente en de getrouwheidspremie. De basisrente wordt gegeven voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat. Daar bovenop kan je nog een getrouwheidspremie vangen voor geld dat minstens twaalf maanden onaangeroerd is gebleven. Op deze regel bestaat één uitzondering: voor stortingen in januari mogen de banken al een getrouwheidspremie toekennen na elf maanden. Daardoor kan ze eind december worden uitbetaald. Het gaat niet om een verplichting, maar om een mogelijkheid. Slechts een beperkt aantal banken maakt ook expliciet gebruik van deze kans. In regel wordt de getrouwheidspremie maar na twaalf maanden toegekend. Wie op 15 februari stort, heeft ze dus pas het jaar nadien in februari verworven. De uitbetaling ervan volgt echter niet meteen. Die komt er pas eind van het jaar. Dat maakt dat de getrouwheidspremie op haar beurt pas na maanden intrest kan opbrengen.Als alles volgens plan verloopt, komt aan die lange wachttijd volgend jaar een einde. Volgens een akkoord tussen minister Vande Lanotte (sp.a) en de bankenfederatie Febelfin moeten de financiële instellingen vanaf dan elk kwartaal de rente uitbetalen en dus niet meer wachten tot eind december. (DLA)