Begin 2012 werd bekendgemaakt dat het Belgian Internet Service Centre (BISC) van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) websites zoals eBay en Kapaza meer in de gaten ging houden. Particulieren mogen er zonder probleem en perfect legaal overschotten verkopen, zelfs met winst. Maar dit mag niet uitgroeien tot een echte handelsactiviteit. Doet hij of zij dit wel, dan moet de particulier als handelaar worden beschouwd en moeten de inkomsten worden aangeven, alsook een btw-boekhouding voeren. Of er sprake is van een particuliere verkoop, dan wel om regelmatige verkopen die als handelsactiviteit kan worden beschouwd, is een feitenkwestie. Bij betwisting beslist de rechtbank. In sommige gevallen is er weinig probleem. Zo is men vrijgesteld van btw-formaliteiten indien men in een jaar minder dan 5.580 euro aan omzet boekt. Maar in andere gevallen dreigt de fiscus wel degelijk toe te slaan. Een eerste actie van Financiën heeft ruim 500 verkopers met een risicogedrag geïdentificeerd. Hun dossier wordt nu verder onderzocht. (DLA)

Begin 2012 werd bekendgemaakt dat het Belgian Internet Service Centre (BISC) van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) websites zoals eBay en Kapaza meer in de gaten ging houden. Particulieren mogen er zonder probleem en perfect legaal overschotten verkopen, zelfs met winst. Maar dit mag niet uitgroeien tot een echte handelsactiviteit. Doet hij of zij dit wel, dan moet de particulier als handelaar worden beschouwd en moeten de inkomsten worden aangeven, alsook een btw-boekhouding voeren. Of er sprake is van een particuliere verkoop, dan wel om regelmatige verkopen die als handelsactiviteit kan worden beschouwd, is een feitenkwestie. Bij betwisting beslist de rechtbank. In sommige gevallen is er weinig probleem. Zo is men vrijgesteld van btw-formaliteiten indien men in een jaar minder dan 5.580 euro aan omzet boekt. Maar in andere gevallen dreigt de fiscus wel degelijk toe te slaan. Een eerste actie van Financiën heeft ruim 500 verkopers met een risicogedrag geïdentificeerd. Hun dossier wordt nu verder onderzocht. (DLA)