De instapstage laat hen toe een eerste werkervaring op te doen zodat ze nadien met meer kans op succes kunnen solliciteren. Het gaat om een maatregel van de federale regering, die door de Vlaamse overheid wordt ingevuld. De stage kan worden aangevat tussen de 156ste dag (7de maand) en 310de dag van de beroepsinschakelingstijd. Dat is de vroegere wachttijd, die een jongere moet doorlopen om zijn eerste werkloosheidsuitkering te krijgen. Voor de opmaak van een overeenkomst moet men naar de VDAB. Een instapstage duurt drie maanden. De jongere mag er zo twee doorlopen, weliswaar bij een verschillende werkgever. Tijdens de stage betaalt de RVA 26,82 euro per gewerkte dag uit. Daarvoor moet de werkgever een attest van aanwezigheid afleveren. Bovendien moet de werkgever zelf 200 euro per maand ophoesten. Een volledige maand brengt zo 760 euro op. Op die bedragen moeten geen sociale bijdragen worden betaald. (ANA)

De instapstage laat hen toe een eerste werkervaring op te doen zodat ze nadien met meer kans op succes kunnen solliciteren. Het gaat om een maatregel van de federale regering, die door de Vlaamse overheid wordt ingevuld. De stage kan worden aangevat tussen de 156ste dag (7de maand) en 310de dag van de beroepsinschakelingstijd. Dat is de vroegere wachttijd, die een jongere moet doorlopen om zijn eerste werkloosheidsuitkering te krijgen. Voor de opmaak van een overeenkomst moet men naar de VDAB. Een instapstage duurt drie maanden. De jongere mag er zo twee doorlopen, weliswaar bij een verschillende werkgever. Tijdens de stage betaalt de RVA 26,82 euro per gewerkte dag uit. Daarvoor moet de werkgever een attest van aanwezigheid afleveren. Bovendien moet de werkgever zelf 200 euro per maand ophoesten. Een volledige maand brengt zo 760 euro op. Op die bedragen moeten geen sociale bijdragen worden betaald. (ANA)