Iedereen die een handels- of ambachtsactiviteit wil uitoefenen, moet zich vooraf inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hiertoe kan men zich wenden tot een van de acht ondernemingsloketten: Acerta, Xerius, Eunomia, Formalis, Securex, Partena, Zenito en UCM. Dit loket kijkt dan na of u aan de vereisten voldoet om de aangevraagde activiteit te mogen uitoefenen. Daarnaast vraagt het loket een ondernemingsnummer aan, dat tevens geldt als btw-nummer. Door de jaarlijkse indexering moet voortaan 82,50 euro worden betaald voor een inschrijving. De eerste inschrijving van beoefenaars van een vrij beroep en van zelfstandigen die met een niet-handelsactiviteit starten, blijft niettemin gratis. Voor elke later wijziging van de inschrijving of de stopzetting moet wel 82,50 euro worden neergeteld. De prijs van een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen blijft op 12 euro gehandhaafd. (Belga)

Iedereen die een handels- of ambachtsactiviteit wil uitoefenen, moet zich vooraf inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Hiertoe kan men zich wenden tot een van de acht ondernemingsloketten: Acerta, Xerius, Eunomia, Formalis, Securex, Partena, Zenito en UCM. Dit loket kijkt dan na of u aan de vereisten voldoet om de aangevraagde activiteit te mogen uitoefenen. Daarnaast vraagt het loket een ondernemingsnummer aan, dat tevens geldt als btw-nummer. Door de jaarlijkse indexering moet voortaan 82,50 euro worden betaald voor een inschrijving. De eerste inschrijving van beoefenaars van een vrij beroep en van zelfstandigen die met een niet-handelsactiviteit starten, blijft niettemin gratis. Voor elke later wijziging van de inschrijving of de stopzetting moet wel 82,50 euro worden neergeteld. De prijs van een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen blijft op 12 euro gehandhaafd. (Belga)