De Belgische economie profiteert in de visie van het INR van de bescheiden heropleving van de internationale economie. Na enkele kwartalen van negatieve groei zette de Belgische economie in het tweede kwartaal van 2013 een herstelbeweging in dankzij een herneming van de uitvoer. De bbp-groei trok in de tweede jaarhelft verder aan tot gemiddeld 0,3 % per kwartaal, tegen de achtergrond van een verdere Europese conjunctuuropleving. In 2014 trekt de uitvoergroei verder aan en herneemt de binnenlandse vraag, wat resulteert in een bbp-groei van 1,4 %. Dankzij het herstel van het consumentenvertrouwen zou de particuliere consumptie in 2013 en 2014 meer in lijn met het beschikbaar inkomen evolueren, waardoor de spaarquote zich nagenoeg stabiliseert. Al bij al zouden de consumptieve bestedingen van de gezinnen in 2014 toenemen met 1,3 %. Het toenemende consumentenvertrouwen en de stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen maken ook een voorzichtig herstel van de bouwinvesteringen mogelijk. In de loop van dit jaar zou de werkgelegenheid verder aantrekken in het zog van de verbeterende conjunctuur. Op jaarbasis zou de werkgelegenheid met ruim 11 000 personen zijn gedaald in 2013, terwijl er in 2014 13 000 arbeidsplaatsen zouden bijkomen. Die toename is echter onvoldoende om de stijging van de beroepsbevolking op te vangen. De werkloosheidsgraad zou daardoor licht oplopen van 12,4 % tot 12,6 % in 2014. De Belgische inflatie daalde van 2,8 % in 2012 tot 1,1 % in 2013 en zou verder afkoelen tot 0,8 % in 2014. Die vertraging is in belangrijke mate toe te schrijven aan een vertraging van de onderliggende inflatie en een daling van de energieprijzen. (Belga)

De Belgische economie profiteert in de visie van het INR van de bescheiden heropleving van de internationale economie. Na enkele kwartalen van negatieve groei zette de Belgische economie in het tweede kwartaal van 2013 een herstelbeweging in dankzij een herneming van de uitvoer. De bbp-groei trok in de tweede jaarhelft verder aan tot gemiddeld 0,3 % per kwartaal, tegen de achtergrond van een verdere Europese conjunctuuropleving. In 2014 trekt de uitvoergroei verder aan en herneemt de binnenlandse vraag, wat resulteert in een bbp-groei van 1,4 %. Dankzij het herstel van het consumentenvertrouwen zou de particuliere consumptie in 2013 en 2014 meer in lijn met het beschikbaar inkomen evolueren, waardoor de spaarquote zich nagenoeg stabiliseert. Al bij al zouden de consumptieve bestedingen van de gezinnen in 2014 toenemen met 1,3 %. Het toenemende consumentenvertrouwen en de stijging van het beschikbaar inkomen van de gezinnen maken ook een voorzichtig herstel van de bouwinvesteringen mogelijk. In de loop van dit jaar zou de werkgelegenheid verder aantrekken in het zog van de verbeterende conjunctuur. Op jaarbasis zou de werkgelegenheid met ruim 11 000 personen zijn gedaald in 2013, terwijl er in 2014 13 000 arbeidsplaatsen zouden bijkomen. Die toename is echter onvoldoende om de stijging van de beroepsbevolking op te vangen. De werkloosheidsgraad zou daardoor licht oplopen van 12,4 % tot 12,6 % in 2014. De Belgische inflatie daalde van 2,8 % in 2012 tot 1,1 % in 2013 en zou verder afkoelen tot 0,8 % in 2014. Die vertraging is in belangrijke mate toe te schrijven aan een vertraging van de onderliggende inflatie en een daling van de energieprijzen. (Belga)