De economische bedrijvigheid nam in het vierde kwartaal van 2013 verder toe. Het bbp groeide met 0,5 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde verder op met 0,5 % in dediensten, 0,6 % in de industrie en 0,7 % in de bouwnijverheid. Net als in het voorgaande kwartaal werd de economische groei grotendeels ondersteund door de binnenlandse vraag en in het bijzonder door de stijging van 0,6% van de consumptie bij de gezinnen. De bedrijfsinvesteringen stegen met 0,9% . De investeringen van de huishoudens inwoongebouwen stegen matiger (0,3 %), terwijl de overheidsinvesteringen met 1,2 % toenamen. De overheidsconsumptie blijft dan weer stabiel.Zowel de uitvoer als de invoer goederen en diensten is teruggelopen, maar de daling was iets groter voor de invoer (-0,6 %) dan voor de uitvoer (-0,4 %). Het saldo van het goederen- en dienstenverkeer leverde dus nog een positieve bijdrage van 0,1 procentpunt tot de groei. Net als in het derde kwartaal groeide de binnenlandse werkgelegenheid met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Over het geheel van 2013 nam het bbp toe met 0,2 %. De toegevoegde waarde nam in de diensten met 0,6 % toe, een groei die hoger uitviel dan in 2012 (0,1 %). In de industrie liep de toegevoegde waarde met 1,2 % terug, wat een minder sterke daling is dan in 2012 (-2,4 %). De werkgelegenheid nam in 2013 met gemiddeld 11 000 personen af, terwijl ze in 2012 nog met ongeveer 9 000 eenheden was gestegen. (Belga)

De economische bedrijvigheid nam in het vierde kwartaal van 2013 verder toe. Het bbp groeide met 0,5 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal liep de toegevoegde waarde verder op met 0,5 % in dediensten, 0,6 % in de industrie en 0,7 % in de bouwnijverheid. Net als in het voorgaande kwartaal werd de economische groei grotendeels ondersteund door de binnenlandse vraag en in het bijzonder door de stijging van 0,6% van de consumptie bij de gezinnen. De bedrijfsinvesteringen stegen met 0,9% . De investeringen van de huishoudens inwoongebouwen stegen matiger (0,3 %), terwijl de overheidsinvesteringen met 1,2 % toenamen. De overheidsconsumptie blijft dan weer stabiel.Zowel de uitvoer als de invoer goederen en diensten is teruggelopen, maar de daling was iets groter voor de invoer (-0,6 %) dan voor de uitvoer (-0,4 %). Het saldo van het goederen- en dienstenverkeer leverde dus nog een positieve bijdrage van 0,1 procentpunt tot de groei. Net als in het derde kwartaal groeide de binnenlandse werkgelegenheid met 0,1 % ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Over het geheel van 2013 nam het bbp toe met 0,2 %. De toegevoegde waarde nam in de diensten met 0,6 % toe, een groei die hoger uitviel dan in 2012 (0,1 %). In de industrie liep de toegevoegde waarde met 1,2 % terug, wat een minder sterke daling is dan in 2012 (-2,4 %). De werkgelegenheid nam in 2013 met gemiddeld 11 000 personen af, terwijl ze in 2012 nog met ongeveer 9 000 eenheden was gestegen. (Belga)